Zakład Fizjoterapii

Katedra Fizjoterapii
ul. T. Chałubińskiego 3
50-368 Wrocław

 

 

 

p.o. Kierownika Zakładu

dr Wojciech Laber

Adiunkci

Grupa badawczo-dydaktyczna
dr Krzysztof Aleksandrowicz 
e-mail: krzysztof.aleksandrowicz@umw.edu.pl

dr Mateusz Kowal 
e-mail: mateusz.kowal@umw.edu.pl

 

Grupa dydaktyczna
dr Wojciech Laber
e-mail: wojciech.laber@umw.edu.pl

dr Żanna Fiodorenko-Dumas 
e-mail: zanna.fiodorenko-dumas@umw.edu.pl

Asystenci

Grupa dydaktyczna


mgr Weronika Bajer 
e-mail: weronika.bajer@umw.edu.pl

mgr Tatiana Jagodzińska
e-mail: tatiana.jagodzinska@umw.edu.pl

mgr Katarzyna Opalińska 
e-mail: katarzyna.opalinska@umw.edu.pl

mgr Artur Polczyk 
e-mail: artur.polczyk@umw.edu.pl