Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 24
e-mail: wz-25-2@umw.edu.pl

Kierownik Zakładu
prof. dr hab.Izabella Uchmanowicz 
e-mail: izabella.uchmanowicz@umw.edu.pl

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz
e-mail: izabella.uchmanowicz@umw.edu.pl

Profesorowie:

 

prof. dr hab. Joanna Rosińczuk
e-mail: joanna.rosinczuk@umw.edu.pl

 

Profesorowie Uczelni:

dr hab. Tomasz Adamowski, prof. uczelni
e-mail: tomasz.adamowski@umw.edu.pl


 

 

Adiunkci dydaktyczni:

dr Monika Michalak
e-mail: monika.michalak@umw.edu.pl

dr Jerzy Twardak
e-mail: jerzy.twardak@umw.edu.pl

 

Adiunkci:

dr hab.Katarzyna Lomper
e-mail: katarzyna.lomper@umw.edu.pl

dr Dorota Blajerska
e-mail: dorota.blajerska@umw.edu.pl

dr Aleksandra Pytel
e-mail: aleksandra.pytel@umw.edu.pl

dr Marta Wleklik
e-mail: marta.wleklik@umw.edu.pl

dr hab. Izabela Wróblewska
e-mail: izabela.wroblewska@umw.edu.pl

dr Magdalena Lisiak
e-mail: magdalena.lisiak@umw.edu.pl

dr Grzegorz Kubielas
e-mail: grzegorz.kubielas@umw.edu.pl

 

 

 

Asystenci:

dr Mariusz Beck
e-mail: mariusz.beck@umw.edu.pl

dr  Alicja Jeżuchowska
e-mail: alicja.jezuchowska@umw.edu.pl

dr Aneta Kubisa
e-mail: aneta.kubisa@umw.edu.pl

dr Dorota Regner
e-mail: dorota.regner@umw.edu.pl

dr Barbara Wagner-Łosieczka
e-mail: barbara.wagner-losieczka@umw.edu.pl

dr Justyna Zachciał
e-mail: justyna.zachciał@umw.edu.pl

dr Agnieszka Zborowska
e-mail: agnieszka.zborowska@umw.edu.pl

mgr Anna Dąbek
e-mail: anna.dabek@umw.edu.pl

mgr Dominika Gniewek
e-mail: dominika.gniewek@umw.edu.pl

mgr Paulina Hydzik
e-mail: paulina.hydzik@umw.edu.pl

mgr Magdalena Roszkowska-Lwow
e-mail: magdalena.roszkowska-lwow@umw.edu.pl

mgr Anna Woźniak
e-mail: a.woźniak@umw.edu.pl                                                                                                             

 

 


 

Wykładowcy:

mgr Iwona Zborowska
e-mail: iwona.zborowska@umw.edu.pl