Zakład Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych

Sekretariat
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, bud. A, V p.
tel.: 71 736 40 00, fax: 71 736 40 09

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Aleksandra Butrym
e-mail: aleksandra.butrym@umw.edu.pl
tel.: 71 736 40 45

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. Aleksandra Butrym
tel.: 71 736 40 45
e-mail: aleksandra.butrym@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

ADIUNKT DYDAKTYCZNY:

prof. dr hab. Aleksandra Butrym
adres e-mail,aleksandra.butrym@umw.edu.pl
71 736 40 45

Spis prowadzonych przedmiotów:
Zakład Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla Wydziału Lekarskiego w ramach godzin Katedry i Kliniki Onkologii Klinicznej
przedmiot: Propedeutyka Onkologii
• sylabusy przedmiotów: Sylabusy
sylabus z przedmiotu: Propedeutyka onkologii
•Konsultacje dla każdego pracownika: Czwartki godziny 13:00-14:00

• profil jednostki (obowiązkowo!)
• tematy badań, ew. publikacje

w budowie.