Zakład Ratownictwa Medycznego

Zakład Ratownictwa Medycznego

Kierownik

dr hab. Jacek Smereka, profesor uczelni

Adiunkci:


dr hab. Michał Czapla
e-mail: michal.czapla@umw.edu.pl
dr Magdalena Milan
e-mail: magdalena.milan@umw.edu.pl
dr Paweł Wróblewski
e-mail: pawel.wroblewski@umw.edu.pl

dr Jakub Wojciechowski
e-mail: j.wojciechowski@umw.edu.pl

 

Wykładowcy:

mgr Marcin Puchalski
e-mail: marcin.puchalski@umw.edu.pl
mgr Andrzej Raczyński
e-mail: andrzej.raczynski@umw.edu.pl
lek.  Marek Ściebura
e-mail: marek.sciebura@umw.edu.pl

Asystenci:

mgr Kamil Kędzierski
e-mail: kamil.kedzierski@umw.edu.pl

mgr Aleksander Mickiewicz
e-mail: aleksander.mickiewicz@umw.edu.pl

mgr Michał Burzyński
e-mail: michal.burzynski@umw.edu.pl

mgr Krzysztof Griesmann
e-mail: krzysztof.griesmann@umw.edu.pl

mgr Łukasz Jamkowy
e-mail: lukasz.jamkowy@umw.edu.pl

mgr Kacper Mazurkiewicz

e-mail: kacper.mazurkiewicz@umw.edu.pl