Zakład Ratownictwa Medycznego

Zakład Ratownictwa Medycznego

Kierownik

dr hab. Jacek Smereka, profesor uczelni

Profesor

prof. dr hab. Jacek Gajek
e-mail: jacek.gajek@umw.edu.pl

Adiunkci:


dr Michał Czapla
e-mail: michal.czapla@umw.edu.pl
dr Magdalena Milan
e-mail: magdalena.milan@umw.edu.pl
dr Paweł Wróblewski
e-mail: pawel.wroblewski@umw.edu.pl

Wykładowcy:

mgr Marcin Puchalski
e-mail: marcin.puchalski@umw.edu.pl
mgr Andrzej Raczyński
e-mail: andrzej.raczynski@umw.edu.pl
lek.  Marek Ściebura
e-mail: marek.sciebura@umw.edu.pl

Aststenci:

dr Kornel Pormańczuk
e-mail: kornel.pormanczuk@umw.edu.pl
mgr Jarosław Sowizdraniuk
e-mail: jaroslaw.sowizdraniuk@umw.edu.pl
mgr Kamil Kędzierski
e-mail: kamil.kedzierski@umw.edu.pl
mgr Aleksander Mickiewicz
e-mail: aleksander.mickiewicz@umw.edu.pl