Zakład Zdrowia Publicznego

ul. Bujwida 44

.

e-mail: WZ-26-1@umw.edu.pl

p.o. kierownika 
dr Dagmara Gaweł-Dąbrowska

p.o. kierownika dr Dagmara Gaweł-Dąbrowska (wizytówka)
Starszy wykładowca
e-mail: dagmara.gawel-dabrowska@umw.edu.pl
Konsultacje: poniedziałek  11-12:30 Katedra Zdrowia Populacyjnego, ul. Bujwida 44.

mgr inż. Dorota Kiedik - adiunkt dydaktyczny
Asystent
e-mail: dorota.kiedik@umw.edu.pl
Konsultacje: czwartek 11:15-12:15, ul. Bartla 5, II piętro, p. 213

prof. dr hab. Andrzej Fal
e-mail: andrzej.fal@umw.edu.pl

dr Barbara Grabowska
Asystent
e-mail: barbara.grabowska@umw.edu.pl
Konsultacje: środa 12:00-13:30, ul. Bartla 5, II piętro, p. 219 

dr Jolanta Grzebieluch
Adiunkt
e-mail: jolanta.grzebieluch@umw.edu.pl
Konsultacje: środa 13:00-14:30,  ul. Bartla 5, II piętro, p.222 

dr Janina Kulińska
Asystent
e-mail: janina.kulinska@umw.edu.pl
Konsultacje:
12.10, 26.10, 9.11, 20.11, 27.11, 7.12, 21.12 godz. 16.30-17.30
16.10, 30.10 godz. 18.30-19.30 
W styczniu 2024 wszystkie czwartki godz. 16.30-17.30
pok. 222 ul Bartla 5

dr Iwona Mazur
Adiunkt
e-mail: iwona.mazur@umw.edu.pl

Konsultacje: środa   14:30 - 15:30, ul. Bartla 5, III piętro, p.310 ;  w pojedynczych przypadkach kiedy  wypadną  zajęcia konsultacje odbędą  się po zajęciach

dr Łukasz Rypicz
Adiunkt
e-mail: lukasz.rypicz@umw.edu.pl
Konsultacje: poniedziałek  10:00-11:00, ul Bartla 5, I piętro, p. 113 

dr Izabela Witczak
Adiunkt
e-mail: izabela.witczak@umw.edu.pl

mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska
Wykładowca

e-mail: mariola.dwornikowska-dabrowska@umw.edu.pl

Konsultacje: piątek, 11.00- 12.00, Katedra Zdrowia Populacyjnego, ul. Bujwida 44, pok. nr 6 

mgr Magdalena Matuszewska
Asystent
e-mail: magdalena.matuszewska@umw.edu.pl

urlop zdrowotny

Sylabusy dostępne pod linkiem

https://sylabusy.umw.edu.pl/pl

Główne kierunki badań dotyczą ekonomii, zarządzania, ekonomiki, prawa, zdrowia publicznego

Zakres prowadzonych badań wynika przede wszystkim z zainteresowań pracowników Zakładu oraz ma ścisły związek z tematyką przedmiotów przez nich wykładanych.
Prace związane są z tematyką optymalizacją organizacyjną rozwiązań w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym, modelowaniem zjawisk społecznych, jakością i ekonomiką zdrowia, oceną działalności podmiotów leczniczych w ujęciu wielowymiarowym oraz wykorzystaniem technik i narzędzi z zakresu zarządzania i marketingu w ochronie zdrowia.

W zakładzie powstała publikacja pod red. Izabeli Witczak i Łukasza Rypicza

Publikacje w roku 2022
 1. Cieślak Ilona, Panczyk Mariusz, Musik Szymon, Grzebieluch Jolanta, Gotlib Joanna: Evidence-based Public Health BA curriculum revision: an example of good practice, Medical Science Pulse, 2022, vol. 16, nr 1, s. 5-15, DOI:10.5604/01.3001.0015.7093, 40 punktów
 2. Cieślak Ilona, Panczyk Mariusz, Musik Szymon, Grzebieluch Jolanta, Gotlib Joanna: The impact of the evaluation of summer internships on student self-assessment of and opinion on educational outcomes obtained by the second students of Public Health, Ceitical Care Innovations, 2022, vol. 5, nr 1, s. 1-14, DOI:10.32114/CCI.2022.5.1.1.14, 20 punktów
 3. Ciułkowicz Marta, Misiak Błażej, Szcześniak Dorota, Grzebieluch Jolanta, Maciaszek Julian, Rymaszewska Joanna: Social support mediates the association between health anxiety and quality of life: findings from a cross-sectional study, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, nr 19, art.12962 [11 s.], DOI:10.3390/ijerph191912962, 140 punktów, IF(4,614)
 4. Ciułkowicz Marta, Misiak Błażej, Szcześniak Dorota, Grzebieluch Jolanta, Maciaszek Julian, Rymaszewska Joanna: The portrait of cyberchondria - a cross-sectional online study on factors related to health anxiety and cyberchondria in Polish population during SARS-CoV-2 pandemic, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, nr 7, art.4347 [10 s.], DOI:10.3390/ijerph19074347, 140 punktów, IF(4,614)
 5. Fal Andrzej, Kiedik Dorota, Kiedik Beata, Kosior Dariusz, Pienkowski Tadeusz, Olszewski Robert: Current perspective on smoking epidemics in Poland – statement the Polish Society of Public Health, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2022, vol. 29, nr 3, s. 348-357, DOI:10.26444/aaem/151458, 100 punktów, IF(1,603)
 6. Fedorowicz Olga, Rypicz Łukasz, Wiela-Hojeńska Anna, Jaźwińska-Tarnawska Ewa, Witczak Izabela: Application of novel pharmacists’ risk in pharmacotherapy (PHARIPH) scale for identification of factors affecting the safety of hospital pharmacotherapy - an observational pilot study, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, nr 3, art.1337 [11 s.], DOI:10.3390/ijerph19031337, 140 punktów, IF(4,614)
 7. Grabowska Barbara, Ślósarz Luba: Różnice pomiędzy młodymi kobietami a młodymi mężczyznami w motywach do podejmowania aktywności fizycznej, Wychowanie w rodzinie, 2022, vol. 27, nr 2, s. 315-324, DOI:10.34616/wwr.2022.2.315.324, 70 punktów
 8. Grabowska Barbara, Bukowska Monika, Ślósarz Luba: Wiedza kobiet na temat korzyści z karmienia piersią, Wychowanie w rodzinie, 2022, vol. 28, nr 3, s. 193-203, DOI:10.34616/wwr.2022.3.193.203, 70 punktów
 9. Jaworski Mariusz, Panczyk Mariusz, Cieślak Ilona, Baranowska Agata, Brukało Katarzyna, Grzebieluch Jolanta, Kwaśniewska Magdalena, Urbaniak Monika, Zarzeczna‑Baran Marzena, Zyska Aleksandra: The role of life skills in developing an authentic leadership attitude in public health students: a multicenter cross-sectional study in Poland, BMC Public Health, 2022, vol. 22, art.1485 [13 s.], DOI:10.1186/s12889-022-13907-1, łączna liczba autorów: 11, 100 punktów, IF(4,135)
 10. Knyziak-Mędrzycka Izabela, Szychta Monika, Majsiak Emilia, Fal Andrzej M., Doniec Zbigniew, Cukrowska Bożena: The precision allergy molecular diagnosis (PAMD@) in monitoring the atopic march in a child with a primary food allergy: case report, Journal of Asthma and Allergy, 2022, vol. 15, s. 1263-1267, DOI:10.2147/JAA.S372928, 100 punktów, IF(3,027)
 11. Kubielas Grzegorz, Hydzik Paulina, Rypicz Łukasz: Comprehensive care after myocardial infarction (CCMI): long-term investment in the health of Polish citizens, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, nr 12, art.7518 [14 s.], DOI:10.3390/ijerph19127518, 140 punktów, IF(4,614)
 12. Kulińska Janina, Rypicz Łukasz, Zatońska Katarzyna: The impact of effective communication on perceptions of patient safety - a prospective study in selected Polish hospitals, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, nr 15, art.9174 [11 s.], DOI:10.3390/ijerph19159174, 140 punktów, IF(4,614)
 13. Las-Hayas Carlota, Mateo-Abad Maider, Vergara Itziar, Izco-Basurko Irantzu, Gonzalez-Pinto Ana, Gabrielli Silvia, Mazur Iwona, Hjemdal Odin, Gudmundsdottir Dora Gudrun, Krzyżanowski Dominik: Relevance of well-being, resilience, and health-related quality of life to mental health profiles of European adolescents: results from a cross-sectional analysis of the school-based multinational UPRIGHT project, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2022, vol. 57, nr 2, s. 279-291, DOI:10.1007/s00127-021-02156-z, łączna liczba autorów: 23, 100 punktów, IF(4,519)
 14. Mikos Marcin, Budzowska Jolanta, Banaś Tomasz, Kiedik Dorota, Sygit Katarzyna, Cipora Elżbieta, Karakiewicz Beata, Kaczmarski Mateusz, Gąska Izabela, Partyka Olga: Civil lawsuits as an indicator of adverse outcomes in healthcare, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, nr 17, art.10783 [7 s.], DOI:10.3390/ijerph191710783, łączna liczba autorów: 17, 140 punktów, IF(4,614)
 15. Morote Roxanna, Hayas Carlota Las, Izco-Basurko Irantzu, Anyan Frederick, Fullaondo Ane, Donisi Valeria, Zwiefka Antoni, Gudmundsdottir Dora Gudrun, Ledertoug Mette Marie, Mazur Iwona: Co-creation and regional adaptation of a resilience-based universal whole-school program in five European regions, European Educational Research Journal, 2022, vol. 21, nr 1, s. 138-164, DOI:10.1177/1474904120947890, łączna liczba autorów: 20, 140 punktów, IF(1,701)
 16. Pankowski Daniel, Wytrychiewicz-Pankowska Kinga, Pisula Ewa, Fal Andrzej, Kisiel Bartłomiej, Kamińska Ewa, Tłustochowicz Witold: Age, cognitive factors, and acceptance of living with the disease in rheumatoid arthritis: the short-term perspective, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, nr 5, art.3136 [17 s.], DOI:10.3390/ijerph19053136, 140 punktów, IF(4,614)
 17. Rahmah Laila, Abarikwu Sunny O., Arero Amanuel Godana, Essouma Mickael, Jibril Aliyu Tijani, Fal Andrzej, Flisiak Robert, Makuku Rangarirai, Marquez Leander, Mohamed Kawthar: Oral antiviral treatments for COVID-19: opportunities and challenges, Pharmacological Reports, 2022, vol. 74, nr 6, s. 1255-1278, [Correction s.1326-1327], DOI:10.1007/s43440-022-00388-7, łączna liczba autorów: 14, 100 punktów, IF(3,919)
 18. Rzymski Piotr, Sikora Dominika, Zeyland Joanna, Poniedziałek Barbara, Kiedik Dorota, Falfushynska Halina, Fal Andrzej: Frequency and nuisance level of adverse events in individuals receiving homologous and heterologous COVID-19 booster vaccine, Vaccines, 2022, vol. 10, nr 5, art.754 [9 s.], DOI:10.3390/vaccines10050754, 140 punktów, IF(4,961)
 19. Schönknecht Karina, Kulawik Anna Maria, Krauss Hanna, Fal Andrzej M.: Efficacy and safety of candelabra aloe extract (Aloe arborescens Mill.) in prevention and treatment of upper respiratory tract infections of various aetiologies, Wiadomości Lekarskie, 2022, vol. 75, nr 12, s. 3123-3127, DOI:10.36740/wlek202212138, 20 punktów
 20. Seń Mariola, Jakubowska Luba, Lintowska Agnieszka, Karniej Piotr, Grabowska Barbara, Jankowska-Polańska Beata: Risk of falls in patients aged over 65 in the context of the treatment facility, Advances in Experimental Medicine and Biology, 2022, vol. 1375, s. 69-78, [Publikacja w serii wydawnictwa Springer], DOI:10.1007/5584_2021_651, 20 punktów, IF(3,65)
 21. Šupínová Mária, Jankovičová Júlia, Jarabicová Oľga, Rypicz Łukasz, Witczak Izabela: Factors affecting nurses' mental health during the COVID-19 pandemic, Kontakt, 2022, vol. 24, nr 3, s. 205-211, DOI:10.32725/kont.2022.022, 40 punktów
 22. Witczak Izabela, Kołtuniuk Aleksandra, Rypicz Łukasz, Panczyk Mariusz, Grzebieluch Wojciech, Młynarska Agnieszka, Uchmanowicz Izabella: Self-assessment of rationing and quality of nursing care, Journal of Nursing Care Quality, 2022, vol. 37, nr 3, E48-E53, DOI:10.1097/NCQ.0000000000000607, 100 punktów, IF(1,728)
 23. Sierpowska Iwona, Mazur Iwona (red.): Social, organizational and legal determinants of the profession of peer support workers in Europe, Warszawa 2022, Oficyna Wydawnicza ASPRA, 220 s., ISBN 978-83-8209-186-1, 20 punktów
 24. Basiak-Rasała Alicja, Połtyn-Zaradna Katarzyna, Matera-Witkiewicz Agnieszka, Gaweł-Dąbrowska Dagmara, Kiliś-Pstrusińska Katarzyna, Nowakowski Jonatan, Zatońska Katarzyna, Zatoński Tomasz: Subiektywna ocena zmiany stylu życia w trakcie pandemii COVID-19 w populacji dzieci urodzonych w latach 2005-2012 oraz ich opiekunów - doniesienia wstępne, W: XV Kardiologia Prewencyjna. Kraków, 18-19 Listopada 2022. Program konferencji 2022, 76 poz.P02
 25. Ciułkowicz Marta, Misiak Błażej, Szcześniak Dorota, Grzebieluch Jolanta, Maciaszek Julian, Rymaszewska Joanna: Lęk o zdrowie i cyberchondria w czasie pandemii SARS-CoV-2, W: 47 Zjazd Psychiatrów Polskich "Gdy nauka spotyka się z praktyką". Łódź, 8-11 czerwca 2021. Congress book [online] 2022, s. 14
 26. Grabowska Barbara, Klisowska Iwona, Seń Mariola, Chachulska Karolina: Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna studentów dietetyki, W: Rodzina. Zdrowie. Choroba, (red.) Mariola Seń, Monika Wójta-Kempa, Luba Ślósarz, Wrocław 2022, Wydawnictwo Continuo, s. 112-126, ISBN 978-83-66987-02-9, 20 punktów
 27. Klisowska Iwona, Seń Mariola, Rogaczewska Natalia, Grabowska Barbara: Pielęgniarska opieka nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej w warunkach domowych, W: Rodzina. Zdrowie. Choroba, (red.) Mariola Seń, Monika Wójta-Kempa, Luba Ślósarz, Wrocław 2022, Wydawnictwo Continuo, s. 45-56, ISBN 978-83-66987-02-9, 20 punktów
 28. Klisowska Iwona, Ziarnik Kinga, Seń Mariola, Rozensztrauch Anna, Grabowska Barbara: The educational role of the nurse in caring for a child with newly diagnosed type 1 diabetes, W: Rodina - zdravie - choroba : Family - Health - Disease: zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok, 20. október 2022 [online], (red.) Mária Novysedláková, Helena Kadučáková, Ružomberok 2022, VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, s. 12-13, ISBN 978-80-561-0989-2
 29. Mazur Iwona: Mental health as a public good: implications for the transformation of psychiatric health services, W: Social, organizational and legal determinants of the profession of peer support workers in Europe, (red.) Iwona Sierpowska, Iwona Mazur, Warszawa 2022, Oficyna Wydawnicza ASPRA, s. 121-134, ISBN 978-83-8209-186-1, 20 punktów
 30. Połtyn-Zaradna Katarzyna, Basiak-Rasała Alicja, Czapor-Irzabek Hanna, Matera-Witkiewicz Agnieszka, Gaweł-Dąbrowska Dagmara, Kiliś-Pstrusińska Katarzyna, Nowakowski Jonatan, Zatońska Katarzyna, Zatoński Tomasz: Stężenie kotyniny we krwi jako biomarker weryfikacji statusu palenia tytoniu w populacji dzieci i dorosłych mieszkańców Wrocławia - doniesienie wstępne, W: XV Kardiologia Prewencyjna. Kraków, 18-19 Listopada 2022. Program konferencji 2022, 96 poz.P22
 31. Seń Mariola, Łukowska Martyna, Klisowska Iwona, Lintowska Agnieszka, Grabowska Barbara: The quality and level of life satisfaction of patients undergoing dialysis therapy, W: Rodina - zdravie - choroba : Family - Health - Disease: zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok, 20. október 2022 [online], (red.) Mária Novysedláková, Helena Kadučáková, Ružomberok 2022, VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, s. 91-92, ISBN 978-80-561-0989-2
 32. Seń Mariola, Boruch Paulina, Lintowska Agnieszka, Klisowska Iwona, Grabowska Barbara: Zależność między poziomem stresu a sposobem żywienia pielęgniarek zatrudnionych w systemie zmianowym w szpitalu, W: Rodzina. Zdrowie. Choroba, (red.) Mariola Seń, Monika Wójta-Kempa, Luba Ślósarz, Wrocław 2022, Wydawnictwo Continuo, s. 155-172, ISBN 978-83-66987-02-9, 20 punktów