W.Kosmala 1.jpg

prof. dr hab. Wojciech Kosmala

profesor

Kierownik Zakładu Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Od 1990 r. zajmuje się echokardiografią. Ekspert Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Staże naukowe w Hobart i Melbourne w Australii. Profesor pomocniczy w University of Tasmania, Hobart, Australia oraz Baker Heart and Diabetes Institute, Melbourne, Australia. Wielokrotny laureat nagród Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Ministra Zdrowia oraz “Ten of the Best Awards 2014” of the Menzies Institute for Medical Research i “Best of Baker Awards 2016” of the Baker Heart and Diabetes Institute. Autor kilkuset publikacji naukowych, rozdziałów w książkach i doniesień zjazdowych. Współautor podręczników Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego (The American Society of Echocardiography): „ASE’s Comprehensive Echocardiography” oraz „ASE’s Comprehensive Strain Imaging". Kierownik grantów Narodowego Centrum Nauki. Członek Rady Redakcyjnej JACC Cardiovascular Imaging. Zastępca Redaktora Naczelnego Advances in Clinical and Experimental Medicine. Ekspert w zakresie niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory, metabolicznego uszkodzenia mięśnia sercowego w przebiegu otyłości, cukrzycy i zespołu metabolicznego oraz uszkodzenia serca w przebiegu nadciśnienia tętniczego. Jeden z inicjatorów echokardiograficznych badań obciążeniowych w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory.

Aktualne kierunki działań naukowych: mechanizmy rozwoju upośledzenia tolerancji wysiłku, przedkliniczne stadium niewydolności serca, niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory, strukturalne choroby mięśnia sercowego, funkcja serca i naczyń w nadciśnieniu tętniczym, wady zastawkowe serca, serce po transplantacji.