Wydarzenia | 24.04.2024

Edukacja i humanizacja we współczesnej medycynie

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zapraszają na konferencję KRAUM – Edukacja i humanizacja we współczesnej medycynie. Spotkanie odbędzie się 16-17 maja w Kołobrzegu.

Wydarzenie jest kontynuacją ubiegłorocznego spotkania na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Podczas debat odbywających się pod hasłem "Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa" przedstawiciele uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), Ministerstwa Zdrowia, ówczesnego Ministerstwa Edukacji i Nauki, środowiska akademickiego, izb, towarzystw i organizacji pacjenckich, rozmawiali o największych wyzwaniach systemu ochrony zdrowia. Wyzwaniach, przed którymi stoją także uczelnie medyczne. 

Dyskusje dotyczyły m.in. standardów kształcenia, udziału nowych technologii, interdyscyplinarności kluczowej dla dobrego funkcjonowania systemu, a także wyzwań związanych z komunikacją. Ich efektem było opracowanie rekomendacji KRAUM dotyczących kompetencji zawodowych, metodyki kształcenia i środowiska nauczania.

W tym roku będziemy kontynuowali debatę. Skupimy się na edukacji i humanizacji we współczesnej medycynie oraz kształceniu przyszłych kadr medycznych, które będą umiały nawiązać więź z pacjentem i zadbać nie tylko o jego zdrowie fizyczne, ale także samopoczucie psychiczne i ogólniepojęte dobro. 

Wzorem ubiegłego roku efektem dwudniowego spotkania będzie opracowanie wytycznych, które umożliwią spójne i efektywne nauczanie przyszłych pracowników systemu ochrony zdrowia nawiązywania z pacjentami relacji opartych na szacunku i zrozumieniu.

16 maja – Edukacja

Sesja I
Wykład "Nowe standardy a jakość kształcenia – możliwości i wyzwania"
Panel dyskusyjny "Doświadczenia uczelni w świetle rekomendacji KRAUM dotyczących kształcenia na kierunkach medycznych"

Sesja II
Wykład "Dydaktyka jako ścieżka kariery nauczyciela akademickiego"
Panel dyskusyjny "Doświadczenia zespołu ds. wsparcia dydaktycznego KRAUM"

Sesja III
Wykład "Strategie radzenia sobie z sytuacjami stresowymi a dobrostan studentów – diagnoza sytuacji"
Panel dyskusyjny "Wielokulturowość studentów uczelni medycznych – doświadczenia dydaktyczne"

17 maja – Humanizacja

Sesja I
Wykłady:
"Humanizacja w medycynie - co przez to rozumiemy?"
"Jak być humanistą w świecie medycyny?"
"Pacjent w sercu procesu – doświadczenia HeartTeam w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu"

Sesja II
Wykłady:
"W poszukiwaniu człowieka wśród nowoczesnych technologii terapeutycznych i diagnostycznych w neuronaukach"
"Aspekty komunikacji lekarza z pacjentem jako element holistycznego podejścia"

Sesja III
Panel dyskusyjny "Kształcenie kompetencji komunikacyjnych na wydziałach lekarskich – aspekty praktyczne, doświadczenia i wyzwania"

Rejestracja >>

Więcej informacji znajduje się na stronie >>

KRAUM

Tagi #umw
Autor: Anna Szejda
Data utworzenia: 24.04.2024
Autor edycji: Anna Szejda
Data edycji: 13.05.2024