Wydarzenia | 11.12.2023

Kongres ACNAP 2024

Międzynarodowy kongres ACNAP 2024 odbędzie się 14-15 czerwca na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Organizatorem tego prestiżowego wydarzenia, które po raz pierwszy zagości w Polsce, jest Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions – jedna z siedmiu asocjacji działających w ramach  European Society of Cardiology (ESC). 

Spotkanie skierowane jest do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy zajmują się pacjentami kardiologicznymi, a na celu ma prezentację najnowszych osiągnięć i wytycznych z zakresu dziedziny dotyczącej schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

– Niezwykle ważna jest dla nas multidyscyplinarna opieka i takie też będzie motto przewodnie kongresu. Chcemy jednoczyć przedstawicieli różnych zawodów medycznych, aby profilaktyka i leczenie pacjentów były możliwie najbardziej efektywne i kompleksowe – mówi prof. Izabella Uchmanowicz, prezydent Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (ACNAP) w kadencji 2022-2024, kierownik Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa UMW.

W ramach kongresu ACNAP 2024, któremu przyświeca hasło "Patient-Centred Multidisciplinary Perspectives in Cardiovascular Care" zaplanowano liczne sesje naukowe, poświęcone m.in. obrazowaniu, arytmii i niewydolności serca, ostrym zespołom wieńcowym, nadciśnieniu, kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii, profilaktyce kardiologicznej, rehabilitacji, e-kardiologii i pielęgniarstwu kardiologicznemu. Wykłady mają zapewnić nie tylko wysoką jakość opieki klinicznej, ale także umiejętną prewencję i edukację pacjentów oraz ich bliskich.

Wydarzenie będzie również okazją do nawiązania kontaktów z innymi pielęgniarkami oraz specjalistami w dziedzinie kardiologii, kuluarowych rozmów i wymiany doświadczeń.

W kongresie wezmą udział prezydenci wszystkich asocjacji European Society of Cardiology (ESC).

Więcej informacji na stronie >>

Tagi #umw
Autor: Anna Szejda
Data utworzenia: 11.12.2023
Autor edycji: Anna Szejda
Data edycji: 13.06.2024