Wydarzenia | 20.11.2023

Poznaj Uniwersytet Przyszłości

Pod hasłem "Poznaj Uniwersytet Przyszłości" w czwartek, 30 listopada odbędzie się spotkanie z młodymi naukowcami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prelegentami będą dr Agnieszka Olejnik i dr Tomasz Urbaniak z Wydziału Farmaceutycznego UMW.

"Uniwersytet Przyszłości" to program stypendialny uruchomiony przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu z myślą o młodych naukowcach. Jego celem jest tworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu innowacyjnych badań naukowych, budowa kultury organizacyjnej wspierającej rozwój, dzielenie się doświadczeniami oraz wypracowywanie działań najlepiej realizujących cele zawarte w strategii uczelni.

Każdy uczestnik zakwalifikowany do "Uniwersytetu Przyszłości" otrzymuje możliwość skorzystania ze wsparcia w zakresie: udziału w programie szkoleniowo-mentoringowym; comiesięcznego stypendium badawczego; grantu na realizację celów badawczych.

Podczas spotkania o ścieżkach kariery akademickiej oraz rozwoju naukowym i pracy na uczelni opowiedzą dr Agnieszka Olejnik i dr Tomasz Urbaniak – laureaci pierwszej edycji programu "Uniwersytet Przyszłości".

Dr n. farm. Agnieszka Olejnik pracuje jako adiunkt w Katedrze Analityki Medycznej, Zakładzie Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej UMW. Jej mentorką w projekcie "Uniwersytet Przyszłości" jest dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni. Główne kierunki badań dr Agnieszki Olejnik to metabolizm tkanki sercowej uszkodzonej przez niedotlenienie i szok tlenowy oraz rola białka Klotho podczas uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego serca. Aktualnie pracuje nad analizą związku białka Klotho i FGF23 u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego oraz analizą wpływu białka Klotho na mechanizmy antyoksydacyjne, antyapoptotyczne, przeciwzapalne i/lub włóknieniowe w sercu z wykorzystaniem tkankowego modelu IRI ex vivo.

Dr n. fam. Tomasz Urbaniak, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej i Biofizyki UMW, farmaceuta, badawczo nakierowany na wykorzystanie nanotechnologii we współczesnym lecznictwie. W projektach finansowanych w ramach Uniwersytetu Przyszłości oraz przez Narodowe Centrum Nauki zajmuje się opracowywaniem metod modyfikacji powierzchni urządzeń biomedycznych w skali nano. Z mentorskim wsparciem prof. Witolda Musiała stara się w swojej pracy łączyć wiedzę z obszarów medycyny, chemii oraz fizyki. Czerpiąc z interdyscyplinarności nauk farmaceutycznych, zdobywa doświadczenie w dziedzinach takich jak inżynieria tkankowa, modelowanie molekularne czy sztuczna inteligencja

Organizatorami wydarzenia są Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Wrocław, Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych, SKN przy Pracowni Perfuzji Serca, SKN Medycyny Laboratoryjnej oraz SKN przy Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej i Biofizyki UMW.

Wydarzenie na FB >>

Strona programu >>

Tagi #umw
Autor: Anna Szejda
Data utworzenia: 20.11.2023
Autor edycji: Anna Szejda
Data edycji: 25.11.2023