Wydarzenia | 25.12.2022

"Sedno nauki oraz kryteria awansów naukowych"

"Sedno nauki oraz kryteria awansów naukowych" to tytuł wykładu, który prof. Grzegorz Węgrzyn, przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej wygłosi 16 stycznia o godz 10.00 w Sali im. prof. L. Kuczyńskiego Wydziału Farmaceutycznego UMW.

Spotkanie organizuje Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Plagiatom UMW, a jego adresatami są pracownicy naukowi oraz doktoranci uczelni.

Prof. Grzegorz Węgrzyn to znany na całym świecie specjalista w dziedzinie biologii molekularnej i genetyki. Opublikował ponad 400 oryginalnych i przeglądowych prac naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Jest redaktorem w sześciu międzynarodowych czasopismach naukowych (wydawanych m.in. przez Nature-Springer, Elsevier, Oxford University Press). Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej, która działa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

Autor: Anna Szejda
Data utworzenia: 25.12.2022
Autor edycji: Maciej Hałoń
Data edycji: 11.01.2023