Nr 1/XIII R/2005 - zatrudnianie pracowników w ASK


Polecenie służbowe nr 1/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 12 stycznia 2005 r.

w sprawie zatrudniania pracowników w ASK

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991.91.408 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. 1999.94.1097) polecam co następuje:

§ 1
Zobowiązuje się Dyrektora ASK mgr. Macieja Żmudzkiego do wstrzymania przyjmowania nowych pracowników w podległych mu jednostkach organizacyjnych, do dnia 31 maja 2005 r.

§ 2
Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Prorektor ds. Klinicznych
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
Dyrektor ASK

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 17.11.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016