Nr 13/2022 - zaopiniowanie zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2022

 

Uchwała nr 13/2022

Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 28 października 2022 r.

 

w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2022

 

tekst uchwały do pobrania

załącznik

 

Autor: Magdalena Krystyniak
Data utworzenia: 18.11.2022
Autor edycji: Magdalena Krystyniak
Data edycji: 28.11.2022