Nr 15 - powołanie komisji

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 15
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 26 lipca 2001 r.

w sprawie powołania komisji

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1
W celu przejęcia od Urzędu Marszałkowskiego budynku przy ul.Krakowskiej 28 powołuję komisję w składzie :
1) inż. Jerzy Korczowski - przewodniczący
2) mgr inż. Andrzej Kochan - członek
3) mgr inż. Andrzej Sadowski - - „ -
4) mgr Jacek Czajka - - „ -
5) mgr inż. Jakub Iwaniuk - - „ -
6) Krystyna Wysocka - - „ -

§ 2
Przejęcie budynku nastąpi w dniu 31 lipca 2001 r. (wtorek) o godz. 10.oo.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
przewodniczący i członkowie komisji
sekretariat dyr. adm.


RK

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 18.08.2010
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016