Nr 30 - powołanie komisji

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 30
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 7 grudnia 2001 r.

w sprawie powołania komisji

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przyjęcia wyposażenia w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii powołuję komisję w składzie:
mgr. inż. Elżbieta Bednarska - przewodnicząca
Kierownik Działu Technicznego
Marian Forycki - członek
Dział Aparatury Naukowej
mgr inż. Jacek Skarul - członek
Zarząd Inwestycji
Jacek Bełtowski - członek
Zarząd Inwestycji

§ 2
Przyjęcie nastąpi w dniu 7 grudnia 2001 r. o godz. 10.00 w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
- przewodniczący i członkowie komisji
- Sekretariat Dyrektora Administracyjnego


Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 26.11.2010
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016