Nr 31 - inwentaryzacja roczna

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 31
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie inwentaryzacji rocznej

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej powołuję następujące zespoły:
1) - zapasy magazynowe Działu Transportu i Zaopatrzenia
Danuta Pastuszek - przewodnicząca
Magdalena Rygas - członek
Termin inwentaryzacji od 27.12.2001 r. do 4 stycznia 2002 r.
2) - skrypty i wydawnictwa Działu Wydawnictw
Jolanta Chilińska - przewodnicząca
Maria Ciechanowicz - członek
Termin inwentaryzacji 21.12.2001 r.
3) - magazyn Działu Aparatury Naukowej
Lilia Aplas - przewodnicząca
Jolanta Chylińska - członek
Termin inwentaryzacji od 27.12.2001 r. do 28.12.2001 r.
4) - druki ścisłego zarachowania w dziekanatach
Lilia Aplas - przewodnicząca
Jolanta Chylińska - członek
Termin inwentaryzacji : 2.01.2002 r.
5) bilety, karty
Magdalena Śliwa - przewodnicząca
Jolanta Pasieka - członek
Termin inwentaryzacji : 2.01.2002 r.
6) kwitariusze przychodowe, faktury VAT, kasa
Jadwiga Herman - przewodnicząca
Monika Alchimowicz - członek
Termin inwentaryzacji : 2.01.2002 r. – godz. 8.00.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują :
- przewodniczący i członkowie
- Sekretariat Dyr. Admin.
- Kwestor
- Kier. Działu Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku

HK
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 26.08.2010
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016