Nr 32 - powołanie komisji

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 32
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2001 r.

w sprawie powołania komisji

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu odbioru przeprowadzonego remontu przy ul. Pasteura 10 powołuję komisję w składzie :
1) mgr inż. Andrzej Kochan - przewodniczący
2) prof. dr hab. Andrzej Kiejna - członek
3) dr Joanna Rymaszewska - -„-
4) mgr inż. Andrzej Sadowski - -„-
5) mgr inż. Elżbieta Bednarska - -„-
6) Jacek Bełtowski - -„-

§ 2
Odbioru należy dokonać w dniu 31 grudnia 2001 r. o godz. 10.00.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują :
- przewodniczący i członkowie komisji
- Sekretariat Dyr. Administracyjnego


HK
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 26.08.2010
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016