Nr 10 - powołanie Zespołu

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 10
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 8 lipca 2002 r.

w sprawie powołania Zespołu

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję komisję w składzie:
1. Magdalena Rygas – Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
2. Andrzej Wiśniewski – Dział Aparatury Naukowej

§ 2
Zespół, o którym mowa w § 1 wspólnie z Komisją składającą się z przedstawicieli Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 3 dokona w dniu 11 lipca 2002 r. o godz. 900 w zakładach stomatologicznych przy ul. Kuźniczej powtórnej weryfikacji sprzętu będącego własnością Szpitala.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur ParafińskiDo wiadomości:
prof. dr hab. Urszula Kaczmarek

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 01.04.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016