Nr 14 - powołanie komisji (przekazanie Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej DSK)

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 14
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 15 października 2002 r.

w sprawie powołania komisji do przekazania Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej DSK.

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przekazania Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej powołuję komisję w składzie:
1) mgr inż. Elżbieta Bednarska – przewodnicząca
Kierownik Działu Technicznego
2) mgr Krystyna Dziedziul – członek
Kierownik Działu Eksploatacji
3) mgr inż. Andrzej Kochan – - „ -
Dyrektor Zarządu Inwestycji
4) mgr inż. Andrzej Sadowski – - „ -
Zarząd Inwestycji

§ 2
Przekazanie, o którym mowa w § 1 odbędzie się w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji z Dziecięcym Szpitalem Klinicznym.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur ParafińskiDo wiadomości:
- Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
- przewodniczący i członkowie komisji
- Dyrektor Dziecięcego Szpitala Klinicznego
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 01.04.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016