Nr 4 - powołanie komisji (inwentaryzacja w Katedrze Periodontologii)

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 4
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2002 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Katedrze Periodontologii.


Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje :
§ 1
Powołuję komisję w składzie:
1. Magdalena Rygas – przewodnicząca
Dział Inwentaryzacji
i Ewidencji Majątku
2. Maria Ciechanowicz – członek
Dział Inwentaryzacji
i Ewidencji Majątku
3. Małgorzata Olczyk – – „ –
przedstawiciel Akademickiej
Polikliniki Stomatologicznej
4. Marta Szot – – „ –
przedstawiciel Kierownika
Katedry Periodontologii
5. Grażyna Wasilewska – – „ –
SPSK nr 3

§ 2
Komisja rozpocznie inwentaryzację w dniu 20 marca 2002 r. o godz. 9.00 przy ul. Kuźniczej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 01.04.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016