Nr 6 - powołanie komisji (inwentaryzacja w Katedrze Protetyki Stomatologicznej)

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 6
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 21 marca 2002 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję komisję w składzie:
1. Zbigniew Żółkiewicz – przewodniczący
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
2. Zbigniew Pietrzyk – członek
Dział Aparatury Naukowej
3. Małgorzata Olczyk – – „ –
przedstawiciel Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej
4. dr Jan Malik – – „ –
przedstawiciel Kierownika Katedry Protetyki Stomatologicznej

§ 2
Komisja rozpocznie inwentaryzację w dniu 22 marca 2002 r. o godz. 8.30 przy ul. Cieszyńskiego.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński


Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 01.04.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016