Nr 11 - powołanie komisji - przejęcie dokumentacji budynku przy ul. Bartla 5

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 11
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2004 r.

w sprawie powołania komisji w celu przejęcia dokumentacji budynku przy ul. Bartla 5

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przejęcia dokumentacji techniczno-ruchowej przekazanego przez Urząd Marszałkowski budynku przy ulicy Bartla 5 powołuje się komisję w składzie:
1. mgr inż. Elżbieta Bednarska – przewodnicząca
2. inż. Marian Jakubowski – członek
3. Sławomir Pełka – członek

§ 2
Zakończenie prac komisji powinno nastąpić do dnia 11 czerwca 2004 r.

§ 3
Protokół z prac komisji należy przekazać do Dyrektora Administracyjnego.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
członkowie komisji
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 28.03.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016