Nr 12 - powołanie komisji konkursowej (dzierżawa powierzchni na terenie Centrum Klinicznego)

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 12
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2004 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na dzierżawę powierzchni na terenie Centrum Klinicznego Nowej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu rozstrzygnięcia konkursu na dzierżawę pomieszczeń na terenie Centrum Klinicznego NAM na potrzeby działalności gastronomicznej, handlowej i innej powołuje się komisję w składzie:
1. mgr Krystyna Szczurek – przewodnicząca
2. mgr Beata Bejda – członek
3. mgr inż. Andrzej Sadowski – – „ –
4. mgr inż. Elżbieta Bednarska – – „ –
5. Paweł Gołdyn – – „ –

§ 2
Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić do 6 lipca 2004 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
członkowie komisji
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 28.03.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016