Nr 29/XIII R/2001 - zmiana nazwy Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych


Zarządzenie nr 29/XIII R/2001
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2001 r.

w sprawie zmiany nazwy Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) i uchwały Senatu z dnia 25 czerwca 2001 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Na Wydziale Lekarskim zmienia się nazwę Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych na
KATEDRĘ I KLINIKĘ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ZAWODOWYCH I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO


§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
według rozdzielnika
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 21.08.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016