Nr 31/XIII R/2001 - powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 31/XIII R/2001
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2001 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz § 46 i 47 Statutu Akademii Medycznej zarządzam co następuje:

§ 1
Senat w dniach 28 maja i 25 czerwca 2001 r. powołał UCZELNIANĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ na kadencję 2002-2005 w składzie:

A. Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:
1. dr hab. Michał Jeleń - Wydział Lekarski
2. dr hab. Tomasz Konopka - Wydział Lekarsko- Stomatologiczny
3. dr hab. Krzysztof Grabowski - Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
4. dr hab. Wiesław Gaweł - Wydział Farmaceutyczny
5. prof. dr hab. Krystyna Łoboz-Grudzień - Wydział Zdrowia Publicznego

B. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
1. dr Wojciech Dziewiszek - Wydział Lekarski
2. dr Jan Wnukiewicz - Wydział Lekarsko- Stomatologiczny
3. dr Leszek Czapla - Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
4. dr Kazimierz Gąsiorowski - Wydział Farmaceutyczny
5. dr Iwona Taranowicz - Wydział Zdrowia Publicznego
6. mgr Wojciech Wójcik - Międzywydziałowe jednostki organizacyjne

C. Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
1. mgr Maria Krystyna Dziedziul - Kierownik Sekcji Socjalnej - Główny Specjalista
2. mgr Urszula Mądrzak - Kierownik Redakcji Wydawnictw Uczelnianych
3. mgr inż. Teresa Sobierajska - Kierownik Działu Organizacyjnego

D. Przedstawiciele studentów:
1. Łukasz Dziadkiewicz - Wydział Lekarski
2. Szczepan Sroka - Wydział Lekarsko-Stoma tologiczny
3. Marcin Szymański - Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
4. Wiktor Niedziałek - Wydział Farmaceutyczny
5. Dominik Krzyżanowski - Wydział Zdrowia Publicznego

§ 2
Uczelniana Komisja Wyborcza zgodnie z § 47 Statutu Akademii Medycznej wybrała

DR JANA WNUKIEWICZA

na Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz trzech zastępców Przewodniczącego:

dr. hab. Wiesława Gawła
dr. hab. Michała Jelenia
dr. hab. Tomasza Konopkę


§ 3
W posiedzeniach Uczelnianej Komisji Wyborczej uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni, po dwóch z każdego związku:
1. mgr Zofia Bogdanowicz - NSZZ „Solidarność”
2. dr Stanisława Plińska - -„-
3. dr Bogusław Jankowski - NSZZ „Solidarność 80”
4. dr Roman Wojakiewicz - -„-
5. dr Stanisław Pawłowski - ZNP
6. dr Tatiana Szymczak - -„-
7. dr Anna Kołtowska - Związek Zaw. Radiologów
8. dr Maciej Róg-Malinowski - -„-

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
według rozdzielnika
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 21.08.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016