Nr 36/XIII R/2001 - zmiana naboru i organizacji płatnego kształcenia - studia wieczorowe

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 36/XIII R/2001
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 10 września 2001 r.

zmieniające regulamin naboru i organizacji płatnego kształcenia na studiach wieczorowych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 29 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 22 września 1997 r., ze zmianami: zarządzenie nr 43 z dnia 26 listopada 1997 r., zarządzenie nr 13 z dnia 18 maja 1998 r. wprowadzam następującą zmianę :
w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie :
„5. Studenci ostatniego roku studiów wieczorowych są zwolnieni z opłat za studia.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
według rozdzielnika
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 23.08.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016