Nr 37/XIII R/2001 - zlecanie prac w pracowniach powielarni i introligatorni

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 37/XIII R/2001
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 10 września 2001 r.

w sprawie zlecania prac w pracowniach powielarni i introligatorni

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
Prace zlecone do wykonania w Pracowni Powielarni lub Introligatorni Akademii Medycznej wymagają pisemnego zlecenia podpisanego przez kierownika jednostki organizacyjnej.

§ 2
W Pracowni Powielarni i Introligatorni mogą być wykonywane prace dotyczące działalności naukowo-dydaktycznej oraz związane z obsługą administracyjną jednostek podległych rektorowi, prorektorom, dziekanom, dyrektorowi administracyjnemu.

§ 3
Prace dotyczące działalności leczniczej, związkowej, towarzystw naukowych nie będą realizowane przez pracownie, o których mowa w § 1.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Wszystkie jednostki organizacyjne Akademii Medycznej
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 23.08.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016