Nr 40/XIII R/2001 - utworzenie Zakładu Nauki Zawodu


Zarządzenie nr 40/XIII R/2001
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 4 października 2001 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Nauki Zawodu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) i § 33 ust. 2 i 4 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz uchwały Senatu z dnia 24 września 2001 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Na Wydziale Zdrowia Publicznego tworzy się:

ZAKŁAD NAUKI ZAWODU


§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Według rozdzielnika
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 23.08.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016