Nr 43/XIII R/2001 - utworzenie Zakładu Fizjoterapii


Zarządzenie nr 43/XIII R/2001
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Fizjoterapii

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) i § 33 ust. 2 i 4 statutu Akademii Medycznej oraz uchwały Senatu z dnia 26 listopada 2001 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Na Wydziale Zdrowia Publicznego tworzy się

ZAKŁAD FIZJOTERAPII

§ 2
Zakład Fizjoterapii zorganizowany będzie na bazie Medycznego Studium Zawodowego przy ul. Grunwaldzkiej 2.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Według rozdzielnika
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 23.08.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016