Nr 41/XVI R/2023 - opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów (od roku 2023/2024)

Zarz. 41/XVI R/2023

zm.: 75/XVI R/2023, 150/XVI R/2023

 

Zarządzenie nr 41/XVI R/2023

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 28 marca 2023 r.

 

w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone od roku akademickiego 2023/2024 związane z kształceniem studentów

 

tekst pierwotny zarządzenia do pobrania


tekst obowiązujący zarządzenia do pobrania

Obowiązujące załączniki:

załącznik nr 1 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce

załącznik nr 2 - porozumienie związane z uczestniczeniem w zajęciach nieobjętych programem studiów, które są organizowane dla danego studenta, i  które nie są ujęte w programie studiów dla danego roku akademickiego, do którego przypisany jest dany student

załącznik nr 3 - porozumienie do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach wnoszonych przez przedsiębiorcę

załącznik nr 4 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z uczestniczeniem w zajęciach nieobjętych programem studiów, które są organizowane dla danego studenta, i które nie są ujęte w programie studiów dla danego roku akademickiego, do którego przypisany jest dany student – tekst w języku polskim i angielskim

załącznik nr 5 - porozumienie w sprawie zwolnienia w części z opłat za usługi edukacyjne na studiach

załącznik nr 6 - porozumienie w sprawie zwrotu opłaty za usługi edukacyjne za okres niepobierania nauki na studiach

załącznik nr 7 - wniosek o zwrot opłaty za usługi edukacyjne na studiach za okres niepobierania nauki lub zwrot nadpłaty

załącznik nr 8 - wniosek o częściowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych

załącznik nr 9 - wniosek o rozłożenie na raty opłaty za usługi edukacyjne

załącznik nr 10 - klauzula informacyjna dla członka rodziny studenta, ubiegającego się o częściowe zwolnienie z opłaty za studia

załącznik nr 11 – umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, w języku polskim,

załącznik nr 12 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie niestacjonarnej, w języku polskim,

załącznik nr 13 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie niestacjonarnej, w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja
i pielęgniarstwo),

załącznik nr 14 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów wyższych w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym,

załącznik nr 15 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim,

załącznik nr 16 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja
i pielęgniarstwo),

załącznik nr 17 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku polskim,

załącznik nr 18 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja),

załącznik nr 19 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),

załącznik nr 20 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),

załącznik nr 21 - Porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów w związku z rozłożeniem na dwie raty opłaty za studia,

załącznik nr 22 - Porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów w związku z rozłożeniem na cztery raty opłaty za studia,

załącznik nr 23 - Porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów na I roku w związku
z rozłożeniem na dwie raty opłaty za studia,

załącznik nr 24 - Porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów na I roku w związku
z rozłożeniem na cztery raty opłaty za studia,

załącznik nr 25 – Aneks do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności w związku z zawarciem umowy z bankiem o kredyt studencki na studia medyczne

 

Autor: Magdalena Krystyniak
Data utworzenia: 30.03.2023
Autor edycji: Magdalena Kapera
Data edycji: 01.09.2023