B i u r o

Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu

ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
pok. nr 106 piętro I

E-mail rn-bz@umw.edu.pl

telefon 71 784 18 30

Beata Miściorak
główny specjalista

 

A K T U A L N O Ś C I - w dniach od 9 do 14 czerwca dokumenty proszę składać w pokoju nr 1