Biuro Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu

dokumenty można zostawić na portierni przy ul. Bartla 5
lub w Kancelarii przy ul. Marcinkowskiego 2-6  


rn-bz@umw.edu.pl


ul. Bartla 5     51-618 Wrocław     I piętro, pok. 106

Postępowania doktorskie i habilitacyjne

 

    71 784-18-29

Posiedzenia Rady / postępowania konkursowe na stanowiska NA / nagrody naukowe

mgr Beata Miściorak 
Główny specjalista
    71 784-18-30
    531-79-73-79