Back to homepage
News | 17.02.2022

Plan Równości Płci dla UMW na lata 2022-2024

Z przyjemnością przekazujemy Państwu „Plan równości płci (w skrócie GEP, od Gender Equality Plan) dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na lata 2022-2024” przygotowany z myślą o całej społeczności akademickiej UMW.

Plan ten opracowany jest dla wszystkich pracujących, studiujących oraz przygotowujących rozprawy doktorskie osób. Najistotniejszym celem planu jest dążenie, aby Uniwersytet Medyczny był instytucją bezpieczną dla całej społeczności akademickiej, funkcjonującą z poszanowaniem zasad równości i różnorodności, wolną od dyskryminacji, przez co umożliwiającą wszystkim wolny od przeszkód rozwój naukowy i osobisty.Plan Równości Płci w PDF
Authored by: Administrator Administrator Creation date: 17.02.2022 Update authored by: Administrator Administrator Update date: 25.03.2022