Wydział Nauk o Zdrowiu - Kierunek Pielęgniarstwo - Programy i Sylabusy

Programy i Sylabusy

PROGRAMY STUDIÓW - są publikowane na stronach BIP pod adresem: 

https://bip.umw.edu.pl/artykuly/207/wydzial-nauk-o-zdrowiu

SYLABUSY dla roku akademickiego 2022/2023 są publikowane pod adresem:

https://sylabusy.umw.edu.pl/pl

SYLABUSY obowiązujące do roku akademickiego 2021/2022 są dostępne na stronie archiwalnej pod adresem: 

https://archiwum.wnoz.umw.edu.pl/wnoz-sylabusy

Wypełniony wniosek prosimy o przesłanie drogą mailową do Dziekanatu na adres: dydaktyka.wnoz@umw.edu.pl.