Wydział Nauk o Zdrowiu - Kierunek Pielęgniarstwo - Informacje dla studentów ostatniego roku

Informacje dla studentów ostatniego roku

Pielęgniarstwo I° studia stacjonarne - EGZAMIN  DYPLOMOWY  TEORETYCZNY 

Egzamin dyplomowy licencjacki część teoretyczna dla studentów III roku kierunku Pielęgniarstwo I° studiów stacjonarnych odbędzie się w dniu 04.07.2024r. o godzinie 9:00 w Audytorium Jana Pawła II, przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.

Regulamin dyplomowania na kierunku PIELĘGNIARSTWO studia pierwszego stopnia obowiązujący dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022

Pielęgniarstwo I° studia niestacjonarne - EGZAMIN  DYPLOMOWY  TEORETYCZNY

Egzamin dyplomowy teoretyczny dla studentów 4 roku studiów niestacjonarnych I° kierunek pielęgniarstwo odbędzie się w dniu 05.03.2024 r. o godzinie 16:00 na WNoZ w sali nr 3.

Pielęgniarstwo I° studia niestacjonarne - EGZAMIN  DYPLOMOWY  PRAKTYCZNY

Egzamin dyplomowy praktyczny dla studentów 4 roku studiów niestacjonarnych I° kierunek pielęgniarstwo odbędzie się w dniu 12.03.2024 r. od godziny 7:00 - 14:00 w USK we Wrocławiu.

Pielęgniarstwo I° studia niestacjonarne - terminarz obron prac licencjackich 2023/2024
Zmiana promotora pracy dyplomowej
Wyznaczenie recenzenta pracy dyplomowej
Ocena pracy - pielęgniarstwo I stopnia
Ocena pracy - pielęgniarstwo II stopnia
Regulamin dyplomowania na kierunku PIELĘGNIARSTWO studia pierwszego stopnia obowiązujący dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021 (aktualizacja regulaminu 18.04.2023 r.)
Regulamin dyplomowania na kierunku PIELĘGNIARSTWO studia drugiego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023 (aktualizacja regulaminu 18.04.2023 r.)

Pielęgniarstwo I° studia niestacjonarne - harmonogram przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2023/2024 dla cyklu kształcenia 2020-2024

 

Pielęgniarstwo I° studia niestacjonarne - powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2023/2024 dla cyklu kształcenia 2020-2024