Wydział Nauk o Zdrowiu - Kierunek Pielęgniarstwo - Informacje dla studentów ostatniego roku

Informacje dla studentów ostatniego roku
Pielęgniarstwo I° studia stacjonarne: wyniki części praktycznej egzaminu dyplomowego licencjackiego z dn. 08-11.07.2024r.
Pielęgniarstwo I° studia stacjonarne: wyniki części teoretycznej egzaminu dyplomowego licencjackiego z dn. 04.07.2024r.
Pielęgniarstwo II° - terminarz obron prac magisterskich 2023/2024 (lipiec) - aktualizacja
Egzamin dyplomowy część teoretyczna dla studentów II roku studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

Egzamin dyplomowy część teoretyczna dla studentów II roku studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo odbędzie się w dniu 01.07.2024r. o godzinie 8:30 dla studentów studiów stacjonarnych oraz o godz. 11.00 dla studentów studiów niestacjonarnych w sali W3 na Farmacji, przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu.

Pielęgniarstwo I ° studia stacjonarne - harmonogram egzaminu OSCE

W dniu 19.06.2024r. o godzinie 13:00 odbędzie się obowiązkowe spotkanie w Centrum Symulacji dla studentów III roku pielęgniarstwa stacjonarnego.
Podczas spotkania szczegółowo omówiony zostanie przebieg egzaminu OSCE, organizacja oraz ścieżka każdego studenta podczas egzaminu. Studenci będą mogli zapoznać się z rozmieszczeniem poszczególnych stacji oraz z topografią części Centrum przeznaczonej na przeprowadzenie egzaminu.
Egzamin OSCE odbędzie się w dniach 08.07.2024, 09.07.2024, 10.07.2024, 11.07.2024. Szczegółowy harmonogram egzaminu z podziałem na poszczególne dni znajduje się w pliku.

Pielęgniarstwo I ° studia stacjonarne - harmonogram egzaminu OSCE

Pielęgniarstwo I° studia stacjonarne - EGZAMIN  DYPLOMOWY  TEORETYCZNY 

Egzamin dyplomowy licencjacki część teoretyczna dla studentów III roku kierunku Pielęgniarstwo I° studiów stacjonarnych odbędzie się w dniu 04.07.2024r. o godzinie 9:00 w Audytorium Jana Pawła II, przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.

Regulamin dyplomowania na kierunku PIELĘGNIARSTWO studia pierwszego stopnia obowiązujący dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022

Pielęgniarstwo I° studia niestacjonarne - EGZAMIN  DYPLOMOWY  TEORETYCZNY

Egzamin dyplomowy teoretyczny dla studentów 4 roku studiów niestacjonarnych I° kierunek pielęgniarstwo odbędzie się w dniu 05.03.2024 r. o godzinie 16:00 na WNoZ w sali nr 3.

Pielęgniarstwo I° studia niestacjonarne - EGZAMIN  DYPLOMOWY  PRAKTYCZNY

Egzamin dyplomowy praktyczny dla studentów 4 roku studiów niestacjonarnych I° kierunek pielęgniarstwo odbędzie się w dniu 12.03.2024 r. od godziny 7:00 - 14:00 w USK we Wrocławiu.

Pielęgniarstwo I° studia niestacjonarne - terminarz obron prac licencjackich 2023/2024
Zmiana promotora pracy dyplomowej
Wyznaczenie recenzenta pracy dyplomowej
Ocena pracy - pielęgniarstwo I stopnia
Ocena pracy - pielęgniarstwo II stopnia
Regulamin dyplomowania na kierunku PIELĘGNIARSTWO studia pierwszego stopnia obowiązujący dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021 (aktualizacja regulaminu 18.04.2023 r.)
Regulamin dyplomowania na kierunku PIELĘGNIARSTWO studia drugiego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023 (aktualizacja regulaminu 18.04.2023 r.)

Pielęgniarstwo I° studia niestacjonarne - harmonogram przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2023/2024 dla cyklu kształcenia 2020-2024

 

Pielęgniarstwo I° studia niestacjonarne - powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2023/2024 dla cyklu kształcenia 2020-2024