Wydział Nauk o Zdrowiu - Kierunek Pielęgniarstwo - Informacje dla studentów ostatniego roku

Informacje dla studentów ostatniego roku

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy teoretyczny dla kierunku pielęgniarstwo, studia II°  odbędzie się 22 września (czwartek) o godz. 9.00, sala nr 3, budynek WNoZ przy ul. Bartla 5.

Zarządzenie 52/WNoZ/2022  z dnia 12.09.2022 r. DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU