Wydział Nauk o Zdrowiu - Kierunek Pielęgniarstwo - Plany studiów

Plany zajęć/Harmonogramy zajęć
Pielęgniarstwo I stopnia, stacjonarne, 2 rok
Pielęgniarstwo I stopnia, niestacjonarne, 1 rok
Pielęgniarstwo I stopnia, niestacjonarne, 2 rok
Pielęgniarstwo I stopnia, niestacjonarne, 3 rok
Pielęgniarstwo II stopnia, stacjonarne, 1 rok
Pielęgniarstwo II stopnia, stacjonarne, 2 rok
Pielęgniarstwo II stopnia, niestacjonarne, 1 rok
Pielęgniarstwo II stopnia, niestacjonarne, 2 rok