Wydział Nauk o Zdrowiu - Kierunek Pielęgniarstwo - Informacje dla nowo przyjętych

Informacje dla nowo przyjętych

Odbiór legitymacji

Szanowni Państwo Studenci,

Zapraszamy wszystkich studentów I roku  do Dziekanatów  Kierunkowych po odbiór legitymacji (należy dostarczyć dowód opłaty za legitymację) i załatwienie innych, niezbędnych formalności pozwalających na rozpoczęcie studiów:

  • w dniu  30.09.2022 oraz 03.10.2022 w godzinach od 10.00 do 14.00 wszystkich studentów I roku;
  • w dniu 01.10.2022  - studentów pielęgniarstwa I rok niestacjonarny studia I i II stopnia w godzinach od 8.00 do 12.00.

Jednocześnie informuję, że poza 03.10.2022 w poniedziałki Dziekanaty są nieczynne dla studentów.

Kandydat przyjęty na I rok studiów zobowiązany jest do zapoznania się z:

Szkolenie BHP
 

Nowi studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu są zobowiązani
do wzięcia udziału w szkoleniu BHP. Szczegółowe informacje będą dostępne w terminie późniejszym.

Opłata za legitymację

Opłatę za legitymację w wysokości 22.00 zł (zgodnie z zarządzeniem 191/XV R/2019 Rektora UM z dnia 22 listopada 2019 r. ze zm.) należy wnieść na indywidualne konto studenta (wskazane w § 4 umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów wyższych).
W dowodzie wpłaty proszę podać: cel wpłaty (opłata za legitymację), imię i nazwisko studenta oraz kierunek studiów.
Warunkiem otrzymania legitymacji jest dostarczenie do Dziekanatu kierunkowego dowodu wpłaty.

Spotkania z opiekunami lat

  • Pielęgniarstwo 1 rok, I stopień, studia stacjonarne

Spotkanie z opiekunem roku odbędzie się w dniu 27.09.2022 r. w godz. 11.30-13.00 w sali numer 3 w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Kazimierza Bartla 5.

mgr Paulina Hydzik
Opiekun I roku Pielęgniarstwa I stopnia, studia stacjonarne

  • Pielęgniarstwo 1 rok, I stopień, studia niestacjonarne

Spotkanie z opiekunem roku odbędzie się w dniu 01.10.2022 r. o godz. 12.00 w sali numer 117 w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Kazimierza Bartla 5.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

mgr Andrzej Pawlak
Opiekun I roku Pielęgniarstwa I stopnia, studia niestacjonarne

  • Pielęgniarstwo 1 rok, II stopień, studia stacjonarne

Spotkanie z opiekunem roku odbędzie się w dniu 26.09.2022 r. godz. 15.00 w sali numer 3 w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Kazimierza Bartla 5

dr Aleksandra Pytel
Opiekun I roku Pielęgniarstwa II stopnia, studia stacjonarne

  • Pielęgniarstwo 1 rok, II stopień, studia niestacjonarne

Spotkanie z opiekunem roku odbędzie się w dniu 01.10.2022 r. o godz. 12.00 w sali numer 25 w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Kazimierza Bartla 5

dr Edyta Ośmiałowska
Opiekun I roku Pielęgniarstwa II stopnia, studia niestacjonarne