Wydział Nauk o Zdrowiu - Kierunek Pielęgniarstwo - Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne, ćwiczenia kliniczne

Aleksandra Wilczak
pokój nr 201
tel.: 71 784 18 20
e-mail: aleksandra.wilczak@umw.edu.pl

Joanna Kudas
pokój nr 201
tel.: 71 784 18 20
e-mail: joanna.kudas@umw.edu.pl

OPIEKUNOWIE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Pielęgniarstwo Iº -  mgr Andrzej Pawlak
Pielęgniarstwo IIº - mgr Iwona Zborowska

Regulamin organizacji praktyk zawodowych:
Zarządzenie nr 28/XV R/2020
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych po obronie pracy magisterskiej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego i praktyk realizowanych przez uczestników Szkoły Doktorskiej)
https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/106-2020/4200-nr-28-xv-r-2020-organizacja-praktyk-zawodowych-studentow

Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie wraz z kryteriami doboru miejsc odbywania praktyki zawodowej

pielęgniarstwo I i II stopnia

Informacje dotyczące wolontariatu dostępne są na archiwalnej stronie:

https://www.umw.edu.pl.archiwum/wolontariat-koronawirus-zespol