Efekty uczenia się - Pielęgniarstwo

Efekty dla cyklu rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2021/2022
pielęgniarstwo I stopnia
pielęgniarstwo I stopnia niestacjonarne
pielęgniarstwo II stopnia

Efekty dla cyklu rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2020/2021
pielęgniarstwo I stopnia
pielęgniarstwo II stopnia

Efekty dla cyklu rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2019/2020
pielęgniarstwo I stopnia
pielęgniarstwo II stopnia

Efekty dla cyklu rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2018/2019
pielęgniarstwo I stopnia
pielęgniarstwo II stopnia

Efekty kształcenia obowiązujące do 01.10.2016r.
pielęgniarstwo I stopnia
pielęgniarstwo II stopnia

Efekty kształcenia obowiązujące od 01.10.2016r.
pielęgniarstwo I stopnia
pielęgniarstwo II stopnia