Back to homepage
News | 28.04.2023

Doktorat wdrożeniowy - nabór wniosków

MEiN uruchomi nabór na doktoraty wdrożeniowe 8 maja br.

Termin przesyłania wniosków do MEiN upływa 5 czerwca 2023 r.

Wszelkich informacji związanych z programem DOKTORAT WDROŻENIOWY udziela Szkoła Doktorska.

https://www.umw.edu.pl/pl/szkola-doktorska/doktorat-wdrozeniowy

 

Wniosek w systemie OFS powinien utworzyć OPIEKUN NAUKOWY doktoranta - pracownik UMW.
Jako redaktora pomocniczego należy wskazać w systemie OSF: natalia.marchut, wybierając z loginów już istniejących.

Szczegółowe informacje dotyczące programu:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-n…

 

Authored by: Natalia Marchut Creation date: 28.04.2023 Update authored by: Natalia Marchut Update date: 28.04.2023