Back to homepage
News | 01.09.2023

Rekrutacja na UMW

W piątek, 1 września Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rozpoczął kolejny nabór na studia II stopnia na kierunkach:

  • dietetyka (stacjonarne)
  • pielęgniarstwo (niestacjonarne) 
  • położnictwo (niestacjonarne)
  • zdrowie publiczne (stacjonarne i niestacjonarne)

Zapisy potrwają do piątku, 15 września (do godz. 12.00). W tym czasie kandydaci powinni zarejestrować się w systemie IRK >> oraz wnieść opłatę rekrutacyjną. 

Dodatkowo do środy, 6 września trwa rejestracja w systemie rekrutacyjnym na pozostałe kierunki studiów magisterskich oraz studiów I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych).

Więcej informacji na stronie >>


W poniedziałek, 7 sierpnia rozpoczął się kolejny nabór na wszystkie kierunki stacjonarnych studiów magisterskich oraz studiów I stopnia, który potrwa do 6 września. Listy zakwalifikowanych do przyjęcia będą publikowane od 8 do 28 września, a dzień później, około godz. 15.00, zamieścimy ostateczny wykaz listy przyjętych na I rok studiów. 

Tego samego dnia (7 sierpnia) uruchomiona została rekrutacja na studia niestacjonarne (magisterskie oraz I stopnia). Kandydaci mogą rejestrować się w systemie IRK do 6 września. Pierwszą listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia ogłosimy 8 września, a dokumenty będziemy przyjmować od 11 do 13 września. Kolejne listy będą publikowane do zakończenia rekrutacji.

W piątek, 25 sierpnia zakończyła się rejestracja kandydatów na studia II stopnia. Pierwsza lista rankingowa oraz lista zakwalifikowanych do przyjęcia będzie dostępna 8 września, a na dokumenty kandydatów będziemy czekać od 11 do 13 września. Drugi nabór rozpoczęliśmy 1 września, a zakończymy go 15 września.

Do 6 września trwa rejestracja w IRK kandydatów na kierunek lekarski UMW w Wałbrzychu. Pierwsza lista zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona 8 września po godz. 12.00. Dokumenty będziemy przyjmować od 11 do 13 września, a I listę przyjętych oraz II listę zakwalifikowanych opublikujemy 13 września. Nabór zakończymy 29 września.


Do 1 sierpnia ogłaszane będą listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na stacjonarne studia magisterskie oraz studia I stopnia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w pierwszym naborze. Jednocześnie od 17 lipca trwa drugi nabór na kierunek lekarski.

Osoby zainteresowane kierunkiem lekarskim mają czas, aby zarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) od 17 lipca (godz. 8.00) do 9 sierpnia (godz. 11.59). Przyszli studenci, którzy posiadają świadectwo/dyplom uzyskany za granicą powinni to zrobić między 17 lipca a 4 sierpnia.

Lista rankingowa oraz pierwsza lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek lekarski w ramach II naboru ukażą się w piątek, 11 sierpnia po godz. 12.00, a dokumenty będzie można składać w środę, 16 sierpnia w godz. 9.00-15.00 oraz czwartek, 17 sierpnia w godz. 10.00-14.00.

Trzeci nabór na kierunek lekarski oraz drugi nabór na pozostałe kierunki adresowany jest do wszystkich, którzy chcą podjąć stacjonarne studia magisterskie lub studia I stopnia na UMW. Zaplanowano go między 7 sierpnia (godz. 8.00) a 6 września (godz. 11.59). Osoby, które dysponują świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą, rejestrują się od 7 sierpnia do 1 września. Listy rankingowe oraz pierwsze listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zostaną opublikowane w piątek, 8 września po godz. 12.00.

Na dokumenty osób znajdujących się na pierwszych listach zakwalifikowanych do przyjęcia komisje będą czekały:
11 września w godz. 09.00-15.00
12 września w godz. 10.00-14.00
13 września w godz. 10.00-13.00

Miejsca składania dokumentów:
Wydział Lekarski - Centrum Naukowej Informacji Medycznej/Biblioteka Główna, ul. Marcinkowskiego 2-6 (hol na parterze)
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny - ul. Krakowska 26 (sala wykładowa na parterze)
Wydział Farmaceutyczny - ul. Borowska 211 (budynek I, parter, sala S8)
Wydział Nauk o Zdrowiu - Centrum Symulacji Medycznej, ul. Chałubińskiego 7a (hol na parterze)

Jeżeli uczelnia nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, w następnych dniach publikowane będą kolejne listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, a rekrutacja zakończy się 29 września.

Studia niestacjonarne (magisterskie i I stopnia)

Nabór na studia niestacjonarne na UMW rozpocznie się w poniedziałek, 7 sierpnia i będzie obejmował kierunki na studiach magisterskich (lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia) oraz studiach licencjackich I stopnia (pielęgniarstwo i zdrowie publiczne).
Kandydaci będą mieli czas, aby zarejestrować się w IRK i wnieść opłatę rekrutacyjną do 6 września (matura polska) lub 1 września (świadectwo/dyplom uzyskane za granicą).
Pierwsze listy rankingowe oraz listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zostaną opublikowane w piątek, 8 września po godz. 12.00.
Wymagane dokumenty od osób z pierwszych list zakwalifikowanych do przyjęcia będą przyjmowane w dniach 11-13 września. Kolejne listy publikowane będą zgodnie z harmonogramem, a ostatecznie rekrutacja zakończy się 29 września.

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Rejestracja kandydatów na studia II stopnia (pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne) rozpoczęła się 17 lipca i potrwa do 25 sierpnia. W tym czasie zainteresowani powinni założyć profil w IRK i wnieść opłatę rekrutacyjną. Listy rankingowe oraz listy zakwalifikowanych do przyjęcia będą publikowane od 8 września do zakończenia rekrutacji, 29 września.

Harmonogramy rekrutacji 2023/2024 >>

UMW prowadzi jednolite studia magisterskie oraz studia I i II stopnia - zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W ofercie mamy dziesięć kierunków:

Wydział Lekarski
lekarski
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
lekarsko-dentystyczny
Wydział Farmaceutyczny
analityka medyczna
dietetyka
farmacja
Wydział Nauk o Zdrowiu
fizjoterapia
pielęgniarstwo
położnictwo
ratownictwo medyczne
zdrowie publiczne

Więcej informacji znajdziecie na stronie Biura Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów UMW >>

#TworzymyHistorięMedycyny

Warunki rekrutacji >>
Rejestracja >>
Dokumenty >>
Opłaty >>

rekrutacja


Do 12 lipca trwa rejestracja kandydatów na studia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Dla tegorocznych maturzystów przygotowaliśmy ponad 1700 miejsc na dziesięciu kierunkach.

Nasza uczelnia jest najlepszym wyborem, najlepszym miejscem do rozwijania zainteresowań oraz zdobycia interesującego i satysfakcjonującego zawodu. Jesteśmy uczelnią z ponad 70-letnią historią, która od początku istnienia ma niebagatelny wpływ na rozwój medycyny, łącząc tradycję z nowoczesnością – mówi prof. Agnieszka Piwowar, prorektor ds. studentów i dydaktyki UMW.

W światowym rankingu The WUR (Times Higher Education World Universities Rankings) zajęliśmy najwyższe miejsce wśród wszystkich polskich szkół wyższych, a w wyniku ewaluacji za lata 2017-2021 dyscypliny naukowe UMW (nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu) otrzymały kategorię A, czyli ocenę "bardzo dobrą". Świadczy to o wysokim poziomie działalności naukowej prowadzonej na naszej uczelni.

Stawiamy na nowoczesne metody kształcenia, dysponujemy m.in. Centrum Symulacji Medycznej, w skład którego wchodzi otwarta niedawno Pracownia Innowacyjnej Edukacji Medycznej, liczne laboratoria, a praktycznej nauki zawodu studenci uczą się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, jednym z największych ośrodków medycznych w kraju z III stopniem referencyjności.

UMW prowadzi jednolite studia magisterskie oraz studia I i II stopnia - zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W ofercie mamy dziesięć kierunków:

Wydział Lekarski
lekarski
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
lekarsko-dentystyczny
Wydział Farmaceutyczny
analityka medyczna
dietetyka
farmacja
Wydział Nauk o Zdrowiu
fizjoterapia
pielęgniarstwo
położnictwo
ratownictwo medyczne
zdrowie publiczne

Jak przebiega rekrutacja?

Pierwszy etap to rejestracja kandydatów na studia w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów), która potrwa od poniedziałku, 22 maja (godz. 10.00) do środy, 12 lipca (godz. 11.59). 

Pamiętajcie, że przypadku osób, które dysponują świadectwem uzyskanym za granicą, rejestracja zakończy się 30 czerwca. Dodatkowo, do czasu zamknięcia IRK, każdy kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną.

Listy rankingowe oraz listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w pierwszym naborze opublikujemy w piątek, 14 lipca około godz. 14.30. W dalszej kolejności komisje rekrutacyjne będą oczekiwały na dostarczenie przez przyszłych studentów kompletu wymaganych dokumentów. Będziecie mieli na to czas od 17 do 19 lipca:

poniedziałek, 17 lipca w godz. 9.00 – 15.00
wtorek, 18 lipca w godz. 9.00 – 14.00
środa, 19 lipca w godz. 10.00 – 13.00

Miejsca składania dokumentów:

Wydział Lekarski - Centrum Naukowej Informacji Medycznej/Biblioteka Główna, ul. Marcinkowskiego 2-6 (hol na parterze)
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny - ul. Krakowska 26 (sala wykładowa na parterze)
Wydział Farmaceutyczny - ul. Borowska 211 (budynek I, parter, sala S8)
Wydział Nauk o Zdrowiu - Centrum Symulacji Medycznej, ul. Chałubińskiego 7a (hol na parterze)

Więcej informacji znajdziecie na stronie Biura Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów UMW >>

#TworzymyHistorięMedycyny

Harmonogramy rekrutacji >>
Warunki rekrutacji >>
Rejestracja >>
Dokumenty >>
Opłaty >>

Tags #umw
Authored by: Anna Szejda Creation date: 01.09.2023 Update authored by: Anna Szejda Update date: 15.09.2023