Back to homepage
News | 30.06.2023

Rekrutacja na studia podyplomowe

Zapraszamy do rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024 na kierunki:        

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4a, 50-345 Wrocław
Tel. 71/ 784-28-09
mail: podyplomowe-ckp@umw.edu.pl
strona internetowa: www.umw.edu.pl/pl/centrum-ksztalcenia-podyplomowego 

Godziny przyjęć dla kandydatów:
w miesiącach lipiec-wrzesień od poniedziałku do piątku od 9:00 do 14:00
parter - pokój numer 1.23, 1.24

Istnieje również możliwość zadawania pytań poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów podczas aktywnej rejestracji na dane studia.

Instrukcja rejestracji dla kandydatów w systemie IRK
Authored by: Urszula Stachowiak Creation date: 30.06.2023 Update authored by: Urszula Stachowiak Update date: 03.07.2023