Nr 2538 - warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji (2024/2025)

 

Uchwała nr 2538

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 z dnia 28 czerwca 2023 r.

 

w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2024/2025

 

tekst uchwały do pobrania

załącznik nr 1 - dla obywateli polskich, ubiegających się o przyjęcie na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną, fizjoterapię, studia jednolite  magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

załącznik nr 2 - dla obywateli polskich, ubiegających się o przyjęcie na kierunki: pielęgniarstwo,   położnictwo,  ratownictwo   medyczne,   dietetykę  i zdrowie publiczne, studia I i II stopnia, stacjonarne  i niestacjonarne

załącznik nr 3 - dla cudzoziemców przyjmowanych na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, na studia jednolite magisterskie oraz I stopnia, stacjonarne

załącznik nr 4 - dla cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie decyzji rektora, studia jednolite   magisterskie,I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

załącznik nr 5 - w języku angielskim na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, studia stacjonarne

 

Authored by: Magdalena Krystyniak
Creation date: 04.07.2023
Update authored by: Magdalena Krystyniak
Update date: 04.07.2023