RejestryDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY (AO)
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784-15 54, 71 784-10-56
faks: 71 784 11 24
 

REJESTR ZARZĄDZEŃ REKTORA

REJESTR ZARZĄDZEŃ KANCLERZA/DYREKTORA GENERALNEGO

REJESTR UCHWAŁ SENATU

REJESTR POLECEŃ SŁUŻBOWYCH REKTORA

REJESTR POLECEŃ SŁUŻBOWYCH KANCLERZA/DYREKTORA GENERALNEGO

REJESTR UCHWAŁ RADY UCZELNI

Authored by: Administrator Administrator
Creation date: 20.01.2010
Update authored by: Magdalena Krystyniak
Update date: 31.03.2023