Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 36 00
mgr Katarzyna Lechowska
e-mail: katarzyna.lechowska@umw.edu.pl
e-mail: kst@usk.wroc.pl
e-mail: hanna.gerber@umw.edu.pl

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
tel.: 71 733 16 93
tel.: 71 733 20 73

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. n. med. Hanna Gerber
tel.: 717343600
tel.: 717343601
e-mail: hanna.gerber@umw.edu.pl

prof_Gerber


 

Sekretariat

Mgr Katarzyna Lechowska
tel.: 71 734 36 00
e-mail: klechowska@usk.wroc.pl

Adiunkci

dr n. med. Jan Nienartowicz

Dydaktyka

dr n. med. Jan Nienartowicz – adiunkt dydaktyczny
lek. dent. Michał Piłkowski - adiunkt dydaktyczny ED

Starsi wykładowcy

dr n. med. Klaudiusz Łuczak
lek. med. lek. dent. Marcin Kubiak
tel.: 717343605

Asystent

dr n. med. Paweł Ziemski
lek. dent. Katarzyna Staszak
lek. dent. Kacper Pietruszka
dr n.med. Monika Rutkowska
lek.dent. lek.med Katarzyna Tomczyk-Kurza
lek. med. Andrzej Jaxa-Kwiatkowski
lek. dent. Sylwia Hnitecka

Rezydenci

lek. med. Anna Miner-Kordasiewicz
lek. stom. Bartłomiej Pogorzelski
lek. med. lek. dent. Anna Olejnik
lek. dent. Mateusz Janecki
lek. dent. Agata Nykiel
lek. dent. Ewa Orkisz
lek. dent. Joanna Skarbek
lek. dent. Aleksandra Oleszczuk
lek. dent. Leszek Zimmermann
lek. dent. Karol Pajdak
lek. dent. Katarzyna Tiszer-Henclewska

Koordynator pielęgniarstwa

mgr Aleksandra Gabrysz

Usługi medyczne

Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej zajmuje się kompleksowym leczeniem chorób występujących w obrębie twarzoczaszki i jamy ustnej. W Klinice są wykonywane procedury diagnostyczne i terapeutyczne w ramach pobytu stacjonarnego pacjenta na oddziale a także w trybie ambulatoryjnym. Poza podstawową działalnością w Klinice jest wykonywane szereg unikatowych procedur specjalistycznych.

Traumatologia czaszkowo-szczękowo-twarzowa:    

- interdyscyplnarne leczenie urazów szkieletu czaszki twarzowej oraz tkanek miękkich w obrębie twarzy (współpraca z neurochirurgiem, laryngologiem, okulistą)
- leczenie operacyjne złamań w zakresie kości twarzy z wykorzystaniem nowoczesnych systemów do osteosyntezy według protokołów AO/AOCMF
- leczenie obrażeń narządu wzroku, pourazowego podwójnego widzenia
- operacyjne leczenie urazów stawów skroniowo-żuchwowych z zastosowaniem protez


Wady rozwojowe w obrębie szkieletu czaszki twarzowej:    

- wielospecjalistyczne leczenie zaburzeń wrodzonych i nabytych w obrębie twarzoczaszki
- chirurgia ortognatyczna
- chirurgiczne wspomaganie leczenia ortodontycznego
- dystrakcje w obrębie szkieletu czaszki twarzowej w tym dystrakcja przezpodniebienna
- operacyjne leczenie nieprawidłowości kostnych twarzoczaszki


Chirurgia przedprotetyczna:    

- odtwarzanie podłoża kostnego przed leczeniem implantologicznym i implantoprotetycznym
- przeszczepy kostne w celu odbudowy wyrostka zędobołowego
- rekonstrukcje szczęki przy użyciu przeszczepów kostnych ze sklepienia czaszki


Onkologię szczękowo - twarzowa:    

- diagnostyka (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET) guzów w obrębie jamy ustnej i twarzy
- leczenie operacyjne nowotworów łagodnych i złośliwych oraz guzów nienowotworowych (dysplazje kostne, pseudoguzy)
- zabiegi rekonstrukcyjne po usunięciu guzów nowotworowych
- operacyjne leczenie guzów oczodołów
- odbarczenie oczodołów w chorobie Graves-Basedova


Stany zapalne:    

- diagnostyka swoistych i nieswoistych stanów zapalnych
- leczenie zachowawcze zapaleń zębopochodnych
- leczenie chirurgiczne ropni i ropowic w obrębie twarzy i szyi


Leczenie chorób zatok szczękowych
Diagnostyka i leczenie chorób gruczołów ślinowych
Diagnostyka i usuwanie torbieli kości i tkanek miękkich twarzy

 

   Historia Kliniki

    Nauczanie stomatologii w wyzwolonym Wrocławiu rozpoczęto w 1945 r. dzięki grupie ludzi entuzjastów-pionierów, uczniów Ojca Stomatologii Polskiej profesora Antoniego Cieszyńskiego ze Lwowa. Katedrę i Klinikę Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowej stworzył od podstaw prof. dr hab. Tadeusz Owiński, w latach 1947-1948 i był jej kierownikiem do 1970 r. Po nim placówką kierowali prof. dr hab. Tadeusz Pawela i prof. dr hab. Feliks Ćwioro do 1997 r. Następnie w latach 1997-2011 prof. Jan Wnukiewicz kierował Katedrą i Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Od roku 2011 Prof. dr hab. n. med. Hanna Gerber. pełni funkcje kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

   W Katedrze i Klinice prowadzi się zajęcia dla studentów III i V roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego z radiologii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej, również w ramach kształcenia w języku angielskim (English Division) oraz z propedeutyki stomatologii dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego (także w języku angielskim).

Główne kierunki badawcze

- Zastosowanie technologi cyfrowej 3D w diagnostyce i planowaniu zabiegów chirurgicznych.
- Możliwości wykorzystania zakowienia kostnego w zabiegach korekcyjnych w obrębie szkieletu czaszki twarzowej.
- Terapia fotodynamiczna w diagnostyce i leczeniu chorób błon śluzowych.
- Wykorzystanie osteosyntezy stabilnej i funkcjonalnej w leczeniu urazów czaszki twarzowej.

 

dr n. med. Jan Nienartowicz – adiunkt dydaktyczny
lek. dent. Michał Piłkowski - adiunkt dydaktyczny ED

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje dla WL-S ćwiczenia z radiologii klinicznej zakończone egzaminem, ćwiczenia z chirurgii szczękowo-twarzowej również zakończone egzaminem, a dla WL prowadzimy ćwiczenia z propedeutyki stomatologii. Taka sama tematyka i liczba godzin obejmuje zajęcia dla studentów  ED.

Podczas ćwiczeń z radiologii studenci zapoznają się z radiolodią analogową i cyfrową, nowoczesnymi badaniami TK spiralną i stożkową, MRI, PET, scyntygrafią, USG w schorzeniach głowy i szyi. Poznają wskazania kliniczne do diagnostyki radiologicznej z oceną obrazu radiologicznego. Uczą się podstaw opisu RTG pantomograficznych w róznych stanach chorobowych z uwzględnieniem, artefaktów i błędów ekspozycji.

Natomiast studenci V R WL-S podczas ćwiczeń  z chirurgii szczękowo-twarzowej zapoznają się z diagnostyką różnicową chorób czaszki twarzowej, ustaleniem taktyki postępowania i opieką poopercyjną nad pacjentem, aby poznać sposoby i możliwości opieki ambulatoryjnej jakiej będą wymagali później pacjenci w poradniach stomatologicznych. Studenci WL w ramach ćwiczeń z propedeutyki stomatologii poznają zasady współpracy lekarzy różnych spacjalności ze stomatologiem i z chirurgiem szczękowym z uwzględnieniem takich zagadnień jak profilaktyka chorób j. ustnej ( próchnicy i przyzębia, profilaktyka onkologiczna ), pierwsza pomoc w urazach czaszki twarzowej, zębopochodne stany zapalne, bóle w zakresie twarzoczaszki, możliwości leczenia wad gnatycznych, schorzenia odogniskowe wymagające współdziałania ze stomatologiem oraz stany nagłe w chirurgii szczękowo-twarzowej. Działalność ta jest rozszerzona o kursy specjalizacyjne dla lekarzy, o prowadzenia staży cząstkowych do specjalizacji z róznych dziedzin medycyny i stomatologii oraz dla zainteresowanych studentów istnieje możliwość pracy w Studenckim Kole Naukowym.