Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Sekretariat
mgr Katarzyna Lechowska
tel.: 71 734 36 00
e-mail: kst@usk.wroc.pl
e-mail: katarzyna.lechowska@umw.edu.pl

e-mail Kierownika Katedry: hanna.gerber@umw.edu.pl

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
tel.: 71 733 16 93
tel.: 71 733 20 73

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. n. med. Hanna Gerber
(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 734 36 00
tel.: 71 734 36 01
e-mail: hanna.gerber@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

prof_Gerber


 

Sekretariat

mgr Katarzyna Lechowska
tel.: 71 734 36 00
e-mail: klechowska@usk.wroc.pl

Adiunkci

dr n. med. Jan Nienartowicz

Dydaktyka

dr n. med. Jan Nienartowicz – adiunkt dydaktyczny
(grupa dydaktyczna)
e-mail: jan.nienartowicz@umw.edu.pl


lek. dent. Michał Piłkowski - adiunkt dydaktyczny English Division (ED)
(grupa dydaktyczna)
e-mail: michal.pilkowski@umw.edu.pl

Starsi wykładowcy

lek. i lek. dent. Marcin Kubiak
(grupa dydaktyczna)
e-mail: marcin.kubiak@umw.edu.pl

Asystent

dr n. med. Monika Rutkowska (grupa dydaktyczna)
lek. i lek. dent. Katarzyna Tomczyk-Kurza (grupa dydaktyczna)
lek. Andrzej Jaxa-Kwiatkowski (grupa dydaktyczna)
lek. dent. Sylwia Hnitecka (grupa dydaktyczna)
lek. dent. Mateusz Janecki (grupa dydaktyczna)
lek. dent. Ewa Mrozowska (grupa dydaktyczna)

lek. dent. Katarzyna Jaxa-Kwiatkowska
lek. dent. Kacper Pietruszka
lek. dent. Tomasz Zawadzki

Rezydenci

lek. Anna Miner
lek. i lek. dent. Anna Olejnik
lek. dent. Agata Nykiel
lek. dent. Joanna Skarbek
lek. dent. Aleksandra Oleszczuk
lek. dent. Karol Pajdak
lek. dent. Katarzyna Tiszer-Henclewska
lek. dent. Michał Trzciński
lek. dent. Izabella Pietkiewicz

Koordynator pielęgniarstwa

mgr Aleksandra Gabrysz

Usługi medyczne

Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej zajmuje się kompleksowym leczeniem chorób występujących w obrębie twarzoczaszki i jamy ustnej. W Klinice są wykonywane procedury diagnostyczne i terapeutyczne w ramach pobytu stacjonarnego pacjenta na oddziale a także w trybie ambulatoryjnym. Poza podstawową działalnością w Klinice jest wykonywane szereg unikatowych procedur specjalistycznych.

Traumatologia czaszkowo-szczękowo-twarzowa:    

- interdyscyplnarne leczenie urazów szkieletu czaszki twarzowej oraz tkanek miękkich w obrębie twarzy (współpraca z neurochirurgiem, laryngologiem, okulistą)
- leczenie operacyjne złamań w zakresie kości twarzy z wykorzystaniem nowoczesnych systemów do osteosyntezy według protokołów AO/AOCMF
- leczenie obrażeń narządu wzroku, pourazowego podwójnego widzenia
- operacyjne leczenie urazów stawów skroniowo-żuchwowych z zastosowaniem protez


Wady rozwojowe w obrębie szkieletu czaszki twarzowej:    

- wielospecjalistyczne leczenie zaburzeń wrodzonych i nabytych w obrębie twarzoczaszki
- chirurgia ortognatyczna
- chirurgiczne wspomaganie leczenia ortodontycznego
- dystrakcje w obrębie szkieletu czaszki twarzowej w tym dystrakcja przezpodniebienna
- operacyjne leczenie nieprawidłowości kostnych twarzoczaszki


Chirurgia przedprotetyczna:    

- odtwarzanie podłoża kostnego przed leczeniem implantologicznym i implantoprotetycznym
- przeszczepy kostne w celu odbudowy wyrostka zędobołowego
- rekonstrukcje szczęki przy użyciu przeszczepów kostnych ze sklepienia czaszki


Onkologię szczękowo - twarzowa:    

- diagnostyka (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET) guzów w obrębie jamy ustnej i twarzy
- leczenie operacyjne nowotworów łagodnych i złośliwych oraz guzów nienowotworowych (dysplazje kostne, pseudoguzy)
- zabiegi rekonstrukcyjne po usunięciu guzów nowotworowych
- operacyjne leczenie guzów oczodołów
- odbarczenie oczodołów w chorobie Graves-Basedova


Stany zapalne:    

- diagnostyka swoistych i nieswoistych stanów zapalnych
- leczenie zachowawcze zapaleń zębopochodnych
- leczenie chirurgiczne ropni i ropowic w obrębie twarzy i szyi


Leczenie chorób zatok szczękowych
Diagnostyka i leczenie chorób gruczołów ślinowych
Diagnostyka i usuwanie torbieli kości i tkanek miękkich twarzy

 

   Historia Kliniki

    Nauczanie stomatologii w wyzwolonym Wrocławiu rozpoczęto w 1945 r. dzięki grupie ludzi entuzjastów-pionierów, uczniów Ojca Stomatologii Polskiej profesora Antoniego Cieszyńskiego ze Lwowa. Katedrę i Klinikę Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowej stworzył od podstaw prof. dr hab. Tadeusz Owiński, w latach 1947-1948 i był jej kierownikiem do 1970 r. Po nim placówką kierowali prof. dr hab. Tadeusz Pawela i prof. dr hab. Feliks Ćwioro do 1997 r. Następnie w latach 1997-2011 prof. Jan Wnukiewicz kierował Katedrą i Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Od roku 2011 Prof. dr hab. n. med. Hanna Gerber. pełni funkcje kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

   W Katedrze i Klinice prowadzi się zajęcia dla studentów IV i V roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego z chirurgii szczękowo-twarzowej (również w ramach kształcenia w języku angielskim - English Division) oraz z propedeutyki stomatologii dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego (także w języku angielskim).

Główne kierunki badawcze

- Zastosowanie technologi cyfrowej 3D w diagnostyce i planowaniu zabiegów chirurgicznych.
- Możliwości wykorzystania zakowienia kostnego w zabiegach korekcyjnych w obrębie szkieletu czaszki twarzowej.
- Terapia fotodynamiczna w diagnostyce i leczeniu chorób błon śluzowych.
- Wykorzystanie osteosyntezy stabilnej i funkcjonalnej w leczeniu urazów czaszki twarzowej.

 

* Adiunkci dydaktyczni:
dr n. med. Jan Nienartowicz – adiunkt dydaktyczny
e-mail: jan.nienartowicz@umw.edu.pl
tel.: 71 734 36 25

lek. dent. Michał Piłkowski – adiunkt dydaktyczny English Division (ED)
e-mail: michal.pilkowski@umw.edu.pl
tel.: 71 734 36 25

* Godziny konsultacji pracowników:
prof. dr hab. n. med. Hanna Gerber - poniedziałki, godz. 09:00-10:00
lek. dent. Michał Piłkowski - czwartki, godz. 08:00-09:00

* Spis prowadzonych przedmiotów:
- propedeutyka stomatologii (dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego)
- chirurgia szczękowo-twarzowa (dla studentów IV i V roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego)

* Sylabusy ww. przedmiotów znajdują się na stronie: https://sylabusy.umw.edu.pl

* Plan zajęć jednostki znajduje się na stronie: https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index…

* Terminy egzaminów zgodnie z Kalendarzem Egzaminów dostępnym na stronie: https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzanie-jakoscia-w-obszarze-ksztalcenia/k…


Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje dla Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego ćwiczenia z chirurgii szczękowo-twarzowej (dla studentów IV i V roku) zakończone egzaminem (na V roku studiów), a dla Wydziału Lekarskiego (dla studentów III roku) prowadzimy ćwiczenia z propedeutyki stomatologii. Taka sama tematyka i liczba godzin obejmuje zajęcia dla studentów ED (English Division).

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z radiologią analogową i cyfrową, nowoczesnymi badaniami TK spiralną i stożkową, MRI, PET, scyntygrafią, USG w schorzeniach głowy i szyi. Poznają wskazania kliniczne do diagnostyki radiologicznej z oceną obrazu radiologicznego. Uczą się podstaw opisu RTG pantomograficznych w różnych stanach chorobowych z uwzględnieniem, artefaktów i błędów ekspozycji.

Podczas ćwiczeń  z chirurgii szczękowo-twarzowej studenci zapoznają się z diagnostyką różnicową chorób czaszki twarzowej, ustaleniem taktyki postępowania i opieką pooperacyjną nad pacjentem, aby poznać sposoby i możliwości opieki ambulatoryjnej jakiej będą wymagali później pacjenci w poradniach stomatologicznych. Studenci WL w ramach ćwiczeń z propedeutyki stomatologii poznają zasady współpracy lekarzy różnych specjalności ze stomatologiem i z chirurgiem szczękowym z uwzględnieniem takich zagadnień jak profilaktyka chorób j. ustnej ( próchnicy i przyzębia, profilaktyka onkologiczna ), pierwsza pomoc w urazach czaszki twarzowej, zębopochodne stany zapalne, bóle w zakresie twarzoczaszki, możliwości leczenia wad gnatycznych, schorzenia odogniskowe wymagające współdziałania ze stomatologiem oraz stany nagłe w chirurgii szczękowo-twarzowej. Działalność ta jest rozszerzona o kursy specjalizacyjne dla lekarzy, o prowadzenia staży cząstkowych do specjalizacji z różnych dziedzin medycyny i stomatologii oraz dla zainteresowanych studentów istnieje możliwość pracy w Studenckim Kole Naukowym.

Regulamin wewnętrzny jednostki