Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 36 00
mgr Katarzyna Lechowska
e-mail: katarzyna.lechowska@umw.edu.pl
e-mail: kst@usk.wroc.pl
e-mail: hanna.gerber@umw.edu.pl

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
tel.: 71 733 16 93
tel.: 71 733 20 73

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. n. med. Hanna Gerber
tel.: 717343600
tel.: 717343601
e-mail: hanna.gerber@umw.edu.pl

prof_Gerber


 

Sekretariat

Mgr Katarzyna Lechowska
tel.: 71 734 36 00
e-mail: klechowska@usk.wroc.pl

Adiunkci

dr n. med. Jan Nienartowicz

Dydaktyka

dr n. med. Jan Nienartowicz – adiunkt dydaktyczny
lek. dent. Michał Piłkowski - adiunkt dydaktyczny ED

Starsi wykładowcy

dr n. med. Klaudiusz Łuczak
lek. med. lek. dent. Marcin Kubiak
 

Asystent

dr n.med. Monika Rutkowska
lek.i lek.dent. Katarzyna Tomczyk-Kurza
lek. Andrzej Jaxa-Kwiatkowski
lek. dent. Sylwia Hnitecka
lek.dent. Mateusz Janecki
lek.dent. Ewa Orkisz

lek. dent. Katarzyna Staszak
lek. dent. Kacper Pietruszka
lek.dent. Tomasz Zawadzki

Rezydenci

lek. Anna Miner-Kordasiewicz
lek. dent. Bartłomiej Pogorzelski
lek. i lek. dent. Anna Olejnik
lek. dent. Agata Nykiel
lek. dent. Joanna Skarbek
lek. dent. Aleksandra Oleszczuk
lek. dent. Karol Pajdak
lek. dent. Katarzyna Tiszer- Henclewska
lek. dent. Michał Trzciński
lek. dent. Bartosz Chwaliszewski

Koordynator pielęgniarstwa

mgr Aleksandra Gabrysz

Usługi medyczne

Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej zajmuje się kompleksowym leczeniem chorób występujących w obrębie twarzoczaszki i jamy ustnej. W Klinice są wykonywane procedury diagnostyczne i terapeutyczne w ramach pobytu stacjonarnego pacjenta na oddziale a także w trybie ambulatoryjnym. Poza podstawową działalnością w Klinice jest wykonywane szereg unikatowych procedur specjalistycznych.

Traumatologia czaszkowo-szczękowo-twarzowa:    

- interdyscyplnarne leczenie urazów szkieletu czaszki twarzowej oraz tkanek miękkich w obrębie twarzy (współpraca z neurochirurgiem, laryngologiem, okulistą)
- leczenie operacyjne złamań w zakresie kości twarzy z wykorzystaniem nowoczesnych systemów do osteosyntezy według protokołów AO/AOCMF
- leczenie obrażeń narządu wzroku, pourazowego podwójnego widzenia
- operacyjne leczenie urazów stawów skroniowo-żuchwowych z zastosowaniem protez


Wady rozwojowe w obrębie szkieletu czaszki twarzowej:    

- wielospecjalistyczne leczenie zaburzeń wrodzonych i nabytych w obrębie twarzoczaszki
- chirurgia ortognatyczna
- chirurgiczne wspomaganie leczenia ortodontycznego
- dystrakcje w obrębie szkieletu czaszki twarzowej w tym dystrakcja przezpodniebienna
- operacyjne leczenie nieprawidłowości kostnych twarzoczaszki


Chirurgia przedprotetyczna:    

- odtwarzanie podłoża kostnego przed leczeniem implantologicznym i implantoprotetycznym
- przeszczepy kostne w celu odbudowy wyrostka zędobołowego
- rekonstrukcje szczęki przy użyciu przeszczepów kostnych ze sklepienia czaszki


Onkologię szczękowo - twarzowa:    

- diagnostyka (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET) guzów w obrębie jamy ustnej i twarzy
- leczenie operacyjne nowotworów łagodnych i złośliwych oraz guzów nienowotworowych (dysplazje kostne, pseudoguzy)
- zabiegi rekonstrukcyjne po usunięciu guzów nowotworowych
- operacyjne leczenie guzów oczodołów
- odbarczenie oczodołów w chorobie Graves-Basedova


Stany zapalne:    

- diagnostyka swoistych i nieswoistych stanów zapalnych
- leczenie zachowawcze zapaleń zębopochodnych
- leczenie chirurgiczne ropni i ropowic w obrębie twarzy i szyi


Leczenie chorób zatok szczękowych
Diagnostyka i leczenie chorób gruczołów ślinowych
Diagnostyka i usuwanie torbieli kości i tkanek miękkich twarzy

 

   Historia Kliniki

    Nauczanie stomatologii w wyzwolonym Wrocławiu rozpoczęto w 1945 r. dzięki grupie ludzi entuzjastów-pionierów, uczniów Ojca Stomatologii Polskiej profesora Antoniego Cieszyńskiego ze Lwowa. Katedrę i Klinikę Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowej stworzył od podstaw prof. dr hab. Tadeusz Owiński, w latach 1947-1948 i był jej kierownikiem do 1970 r. Po nim placówką kierowali prof. dr hab. Tadeusz Pawela i prof. dr hab. Feliks Ćwioro do 1997 r. Następnie w latach 1997-2011 prof. Jan Wnukiewicz kierował Katedrą i Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Od roku 2011 Prof. dr hab. n. med. Hanna Gerber. pełni funkcje kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

   W Katedrze i Klinice prowadzi się zajęcia dla studentów III i V roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego z radiologii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej, również w ramach kształcenia w języku angielskim (English Division) oraz z propedeutyki stomatologii dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego (także w języku angielskim).

Główne kierunki badawcze

- Zastosowanie technologi cyfrowej 3D w diagnostyce i planowaniu zabiegów chirurgicznych.
- Możliwości wykorzystania zakowienia kostnego w zabiegach korekcyjnych w obrębie szkieletu czaszki twarzowej.
- Terapia fotodynamiczna w diagnostyce i leczeniu chorób błon śluzowych.
- Wykorzystanie osteosyntezy stabilnej i funkcjonalnej w leczeniu urazów czaszki twarzowej.

 

dr n. med. Jan Nienartowicz – adiunkt dydaktyczny
lek. dent. Michał Piłkowski - adiunkt dydaktyczny ED

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje dla WL-S ćwiczenia z radiologii klinicznej zakończone egzaminem, ćwiczenia z chirurgii szczękowo-twarzowej również zakończone egzaminem, a dla WL prowadzimy ćwiczenia z propedeutyki stomatologii. Taka sama tematyka i liczba godzin obejmuje zajęcia dla studentów  ED.

Podczas ćwiczeń z radiologii studenci zapoznają się z radiolodią analogową i cyfrową, nowoczesnymi badaniami TK spiralną i stożkową, MRI, PET, scyntygrafią, USG w schorzeniach głowy i szyi. Poznają wskazania kliniczne do diagnostyki radiologicznej z oceną obrazu radiologicznego. Uczą się podstaw opisu RTG pantomograficznych w róznych stanach chorobowych z uwzględnieniem, artefaktów i błędów ekspozycji.

Natomiast studenci V R WL-S podczas ćwiczeń  z chirurgii szczękowo-twarzowej zapoznają się z diagnostyką różnicową chorób czaszki twarzowej, ustaleniem taktyki postępowania i opieką poopercyjną nad pacjentem, aby poznać sposoby i możliwości opieki ambulatoryjnej jakiej będą wymagali później pacjenci w poradniach stomatologicznych. Studenci WL w ramach ćwiczeń z propedeutyki stomatologii poznają zasady współpracy lekarzy różnych spacjalności ze stomatologiem i z chirurgiem szczękowym z uwzględnieniem takich zagadnień jak profilaktyka chorób j. ustnej ( próchnicy i przyzębia, profilaktyka onkologiczna ), pierwsza pomoc w urazach czaszki twarzowej, zębopochodne stany zapalne, bóle w zakresie twarzoczaszki, możliwości leczenia wad gnatycznych, schorzenia odogniskowe wymagające współdziałania ze stomatologiem oraz stany nagłe w chirurgii szczękowo-twarzowej. Działalność ta jest rozszerzona o kursy specjalizacyjne dla lekarzy, o prowadzenia staży cząstkowych do specjalizacji z róznych dziedzin medycyny i stomatologii oraz dla zainteresowanych studentów istnieje możliwość pracy w Studenckim Kole Naukowym.