Główna - Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Dane jednostki

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław, Polska
e-mail: kcd@usk.wroc.pl

Sekretariat Kliniki – tel. 71 736 49 00
Sekretariat medyczny – tel. 71 736 49 03
Rejestracja – tel. 71 733 16 16
Pielęgniarka oddziałowa –  tel. 71 736 49 06