Rekrutacja Centrum Kształcenia Podyplomowego Studia Podyplomowe prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Rekrutacja Centrum Kształcenia Podyplomowego Studia Podyplomowe prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną na Logopedię Kliniczna w dniach 5 lub 6 września 2022r w godz. 10-15

Rozmowy odbędą się w Budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul.Bartla 5 51-618 Wrocław

warunki i tryb kwalifikacji na studia podyplomowe