Wróć do strony głównej
Aktualności | 22.02.2024

Konkurs "Młode Talenty"

Do 18 marca można zgłaszać udział w VIII edycji konkursu "Młode Talenty". Jego celem jest promocja studentów i doktorantów, którzy odnoszą sukcesy na polu naukowym i sportowym lub wyróżniają się w zakresie innowacji czy działalności społecznej.

O nagrodę mogą starać się zarówno kandydaci indywidualni, jak i zespoły studentów/doktorantów w następujących kategoriach:

  • sukces naukowy
  • sukces w zakresie innowacji
  • sukces artystyczny
  • sukces w działalności społecznej
  • sukces w zakresie działalności przedsiębiorczej
  • sukces sportowy

W pierwszym etapie konkursu zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: monika.kotowska-lewinska@umw.edu.pl, a oryginały zgłoszeń należy dostarczyć do Działu Spraw Studenckich UMW przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12. Uwaga! Wnioski przesyłamy z uczelnianych adresów e-mailowych.

  • Zgłoszenia powinny zawierać:
  • kompletnie wypełniony wniosek zgłoszeniowy
  • CV uczestnika lub zespołu uczestników (maksymalnie 1 strona A4)
  • zwięzły opis osiągnięcia (maksymalnie 1 strona A4)

Kandydatów z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy zostaną zgłoszeni do udziału w konkursie (maksymalnie trzech w każdej z kategorii), wyłoni Uczelniana Kapituła Konkursowa. W dalszej kolejności o wyborze laureatów będzie decydowała Kapituła Konkursu, w skład której wejdą rektorzy dolnośląskich uczelni, przedstawiciele władz regionu oraz przedsiębiorstw, które mają wpływ na rozwój gospodarki w regionie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas uroczystej gali, a na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. "Młode Talenty" organizuje Dolnośląski Klub Kapitału pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego. Z ramienia UMW jego koordynacją zajmuje się Dział Spraw Studenckich.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie >>

Autor: Anna Szejda Data utworzenia: 22.02.2024 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 23.02.2024