Wróć do strony głównej
Aktualności | 26.09.2022

Kurs KPP na ratownictwie medycznym

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przygotuje studentów do egzaminu, który pozwoli im uzyskać tytuł ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jako pierwsi z nowych możliwości skorzystają studenci ratownictwa medycznego, ale to dopiero początek.

Uczelnia wpisana została decyzją Wojewody Dolnośląskiego do rejestru podmiotów, którym zatwierdzono program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Co to oznacza dla studentów? Treści kształcenia będą rozszerzone, co umożliwi przystąpienie do egzaminu. Nie będą musieli odbywać dodatkowego kursu. Zdając egzamin, uzyskają tytuł ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. I jeszcze w trakcie studiów będą mogli zdobywać niezbędne doświadczenie zawodowe pełniąc dyżury w patrolach ratowniczych podczas zabezpieczenia imprez masowych. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

- Jako uczelnia stoimy przed ogromnym wyzwaniem dotyczącym dobrego przygotowania pracowników systemu ochrony zdrowia na wszystkich prowadzonych przez nas kierunkach. To oczywiste, że umiejętności praktyczne są tu kluczowe, dlatego tak ważne jest, żeby nasi studenci mieli jak najwięcej możliwości ich zdobywania – także poza Uczelnią – podkreśla Prorektor ds. studentów i dydaktyki. Prof. Agnieszka Piwowar dodaje, że ratownictwo medyczne jest pierwszym krokiem, plany zakładają rozszerzenie oferty kształcenia, w możliwym zakresie, także na pozostałe kierunki i stworzenie możliwości komercyjnego uczestnictwa w kursie dla osób spoza Uczelni. – Mamy świadomość braków systemowych, im wcześniej nasi studenci będą mogli wspomóc system ochrony zdrowia, tym lepiej. Muszą być jednak do tego dobrze przygotowani – zdany egzamin to przygotowanie potwierdza. Dzięki temu mogą nie tylko zdobywać doświadczenia, ale zyskują też możliwości wspomagania systemu i zarabiania pieniędzy, co nie jest bez znaczenia – dodaje prof. Agnieszka Piwowar.

Decyzją Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej dr. Janusza Sokołowskiego, kierownikiem merytorycznym kursu został dr Paweł Gawłowski z Pracowni Innowacyjnej Edukacji Medycznej działającej w Centrum Symulacji Medycznej UMW. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej został mgr Aleksander Mickiewicz z Zakładu Ratownictwa Medycznego Katedry Ratownictwa Medycznego.

- Szkolenie w wymiarze 66 godzin realizowane będzie w częściach teoretycznej i praktycznej. Studenci będą zgłębiać zagadnienia związane m. in. z przyrządowym zabezpieczaniem dróg oddechowych, ewakuacją poszkodowanych ze strefy zagrożenia czy taktykę działań ratowniczych. Zajęcia w tym zakresie prowadzić będą pracownicy Katedry i Zakładu Ratownictwa Medycznego – wyjaśnia dr Paweł Gawłowski i dodaje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia studenci będą mieli również omawiane zagadnienia związane z psychologicznym wsparciem poszkodowanych. Zajęcia realizowane będą przez  pracowników Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych UMW.

- Wydział Nauk o Zdrowiu systematycznie rozwija swoją ofertę. Ratownictwo medyczne jest kierunkiem cieszącym się dużym zainteresowaniem. Wprowadzane zmiany niewątpliwie podniosą atrakcyjność kierunku. Przygotowanie tej oferty to wyjście naprzeciw oczekiwaniom studentów, którym bardzo zależało na wdrażaniu takich rozwiązań, na uzupełnianiu oferty kształcenia, co umożliwia zdobywanie określonych kwalifikacji jeszcze podczas studiów. Kluczowe jest dla nas jest to, by nasi absolwenci opuszczali mury uczelni praktycznie przygotowani do czekających ich zadań i byli zadowoleni z przygotowanych przez nas rozwiązań – mówi dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. – Dbanie o zdrowie i życie oraz promocja zdrowego stylu życia – to dla nas działania najważniejsze, wpisane w Strategię UMW – podkreśla dr Anna Kołcz.

Tagi #umw
Autor: Monika Szymańska-Antosiak Data utworzenia: 26.09.2022 Autor edycji: Monika Szymańska-Antosiak Data edycji: 26.09.2022