Wróć do strony głównej
Aktualności | 11.05.2023

"Master of Lean Healthcare Management"

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu już wkrótce uruchomi studia podyplomowe "Master of Lean Healthcare Management", które będą realizowane na Wydziale Farmaceutycznym.

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak uczynić opiekę zdrowotną bardziej wydajną i skuteczną, jednocześnie podnosząc jakość usług dla pacjentów? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie wyjątkową propozycję! Zapisz się na innowacyjne studia podyplomowe "Master of Lean Healthcare Management" realizowane na prestiżowym Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na podstawie autorskiego programu firmy Lean w Medycynie Sp. z o.o.

Studia podyplomowe "Master of Lean Healthcare Management" oparte zostały na unikalnym, interdyscyplinarnym programie, który łączy w sobie najlepsze praktyki zarządzania, metodyki Lean Management oraz umiejętności związane z opieką zdrowotną.

Lean Management to podejście do zarządzania, które koncentruje się na maksymalizowaniu wartości dla klienta przy minimalizacji marnotrawstwa zasobów i czasu. To podejście może być z powodzeniem stosowane w różnych branżach, w tym również w sektorze ochrony zdrowia (m. in. przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, ratowników medycznych i inny specjalistów z dziedzin mający zastosowanie w ochronie zdrowia).

Lean Management pomaga w zwiększeniu efektywności pracy i poprawie jakości obsługi pacjentów.

Zastosowanie Lean Management w ochronie zdrowia to między innymi:

  • Analiza procesów - w ramach Lean Management zaleca się analizę i mapowanie procesów w celu identyfikacji obszarów, w których można wprowadzić usprawnienia. Analiza procesów pomaga w identyfikacji obszarów, w których pacjenci muszą czekać lub w których pojawiają się problemy związane z organizacją pracy, co może prowadzić do niezadowolenia pacjentów i strat finansowych.
  • Kaizen - to podejście do ciągłego doskonalenia, które pozwala na wprowadzanie ulepszeń w procesach w sposób ciągły. Kaizen może być stosowany do ciągłej poprawy procesów, jak również do wprowadzania usprawnień w obszarze m.in. zaopatrzenia medycznego i serwisowania sprzętu medycznego.
  • Jakość usług medycznych, wartość dla pacjenta - w Lean Management to skupianie się na maksymalizowaniu wartości dla pacjenta. Niniejsze oznacza dostarczenie usług, które odpowiadają na potrzeby pacjenta, w sposób skuteczny i efektywny. Oznacza to np. skrócenie czasu oczekiwania na wizytę, lepszą organizację harmonogramu np. operacji, czy dostarczanie informacji na temat procedur w sposób łatwy do zrozumienia.
  • 5S – m.in. poprawa organizacji pracy i efektywności poprzez utrzymywanie czystości i porządku w miejscu pracy. 5S może pomóc w poprawie organizacji m. in. gabinetów lekarskich czy też gabinetów dentystycznych, lepszej organizacji przestrzeni i składowania sprzętu, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne przeprowadzanie zabiegów medycznych.

Wprowadzenie Lean Management w ochronie zdrowia zwiększa efektywność pracy, poprawia jakość obsługi pacjentów oraz pozwala na redukcję kosztów. Poprawia także motywację i zaangażowanie pracowników.

Celem studiów podyplomowych "Master of Lean Healthcare Management" jest umożliwienie uczestnikom zdobycia kompleksowej wiedzy praktycznej i teoretycznej, tak aby stali się liderami w ochronie zdrowia zdolnymi do wprowadzania efektywnych zmian w tym sektorze.

W ramach tego innowacyjnego programu studiów podyplomowych nauczysz się:

  • Diagnozować, analizować i rozwiązywać problemy związane z wydajnością i jakością w placówkach medycznych.
  • Projektować i wdrażać procesy, które eliminują marnotrawstwo, zmniejszają koszty i zwiększają wartość dla pacjentów.
  • Współpracować ze specjalistami z różnych dziedzin, aby wdrażać holistyczne rozwiązania na rzecz wydajności w sektorze zdrowia.
  • Posługiwać się narzędziami i technikami Lean, takimi jak Value Stream Mapping, 5S czy Kaizen, w celu ciągłego doskonalenia systemów zdrowotnych.
  • Rozumieć psychologiczne i organizacyjne aspekty zmiany oraz efektywnego zarządzania zespołami w sektorze medycznym.

Studia podyplomowe są skierowane zarówno do osób już pracujących w sektorze opieki zdrowotnej, jak i do tych, którzy chcą zbudować swoją karierę w tym obszarze.

Wg najnowszego raportu Antal z 2022 r. "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy" najbardziej poszukiwanymi pracownikami są specjaliści i managerowie w zakresie nowoczesnego zarządzania.

Dzięki praktycznemu podejściu oraz zajęciom prowadzonym m.in. w formie warsztatów case study przez doświadczoną kadrę dydaktyczną m.in. z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ekspertów z firmy Lean w Medycynie Sp. z o.o. oraz doświadczonych managerów z  sektora ochrony zdrowia zyskasz kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności.

Obserwuj stronę - już niedługo rozpocznie się rekrutacja na studia podyplomowe "Master of Lean Healthcare Management".

Zapisz się i zdobądź umiejętności oraz wiedzę, które pozwolą Ci aktywnie wpłynąć na jakość i efektywność opieki zdrowotnej! Twoja przyszłość jako lidera zmian w sektorze medycznym zaczyna się tutaj!

A w chwili obecnej wszystkie osoby zainteresowane studiami podyplomowymi "Master of Lean Healthcare Management" lub uzyskaniem dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu mailowego: podyplomowe-ckp@umw.edu.pl

Autor: Urszula Stachowiak Data utworzenia: 11.05.2023 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 12.05.2023